Czy złożenie przez członków komisji przetargowej oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania po wyborze oferty może mieć wpływ na wynik postępowania?

Czy złożenie przez członków komisji przetargowej oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania po wyborze oferty może mieć wpływ na wynik postępowania?

Wbrew twierdzeniom Odwołującego komisja przetargowa wyznaczona do przeprowadzenia postępowania podejmowała w postępowaniu czynności, do których była zobowiązana, o czym świadczy dokumentacja postępowania nadesłana przez zamawiającego, w tym na przykład miało miejsce udostępnianie ofert poszczególnym wykonawcom, udzielanie odpowiedzi na pytania, protokolarne otwarcie ofert z udziałem publiczności, co potwierdzają znajdujące się w dokumentacji listy obecności z sesji otwarcia.

czytaj więcej 14 maj 2019, 00:00
Możliwość udzielenia zamówienia z wolej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp jest uzależniona od szczególnego charakteru danego zamówienia, jego specyficznych cech technicznych powodujących, że na rynku nie występuje więcej niż jeden podmiot, który mógłby wykonać zamówienie

Możliwość udzielenia zamówienia z wolej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp jest uzależniona od szczególnego charakteru danego zamówienia, jego specyficznych cech technicznych powodujących, że na rynku nie występuje więcej niż jeden podmiot, który mógłby wykonać zamówienie

Zaznaczyć należy, że ustawodawca użył w przepisie funktorów alternatywy nierozłącznej (lub) oraz koniunkcji (i), oznacza to, że w przypadku udzielania zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp wystarczy, że wystąpi chociażby jedna z ustawowych przeszkód technicznych ...

czytaj więcej 10 maj 2019, 07:14
Aktualność informacji z Krajowego Rejestru Karnego

Aktualność informacji z Krajowego Rejestru Karnego

W praktyce oznacza to, że dopuszczalne jest wykazywanie braku podstaw do wykluczenia za pomocą zaświadczeń opatrzonych inną (późniejszą) datą niż zaświadczenia o niekaralności składane w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego z art. 26 ust. 1 Pzp ...

czytaj więcej 9 maj 2019, 08:25
Czy oczywista omyłka rachunkowa zawsze musi polegać na błędnym działaniu matematycznym?

Czy oczywista omyłka rachunkowa zawsze musi polegać na błędnym działaniu matematycznym?

Błędne przepisanie liczby jest jedną z klasycznych i najczęściej występujących błędów w obliczeniach. Jak też spotyka się omyłki pisarskie dotyczące liczb, jak choćby standardowa omyłka pisarska we wskazaniu daty - która przecież składa się z liczb. Przykładem mogą być choćby ręcznie prowadzone księgi rachunkowe, z których każda strona zakończona była podsumowaniem strony, a każda następna zaczynała się od kwoty przeniesionej ze strony poprzedniej.

czytaj więcej 9 maj 2019, 08:18

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję