Czy nieudzielenia informacji publicznej z powodu tajemnicy przedsiębiorstwa zawsze musi być wyjaśnione w sposób wyczerpujący i precyzyjny?

Czy nieudzielenia informacji publicznej z powodu tajemnicy przedsiębiorstwa zawsze musi być wyjaśnione w sposób wyczerpujący i precyzyjny?

Informacją publiczną będzie zatem każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań publicznych i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa.

czytaj więcej 18 lip 2019, 08:41
Czy darowizna na rzecz zamawiającego obowiązanego do stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych polegająca na wykonaniu np. robót budowlanych, będzie podlegać przepisom tej ustawy? Jak należy interpretować odpłatny charakter zamówienia publicznego?

Czy darowizna na rzecz zamawiającego obowiązanego do stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych polegająca na wykonaniu np. robót budowlanych, będzie podlegać przepisom tej ustawy? Jak należy interpretować odpłatny charakter zamówienia publicznego?

Również na gruncie prawa unijnego i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości uznaje się, że umowa w sprawie zamówienia publicznego ma charakter odpłatny, jeżeli zamawiający zobowiązany jest do ...

czytaj więcej 12 lip 2019, 15:48
Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia

Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia

Zamawiający prowadzi jednocześnie dwa postępowania na usługę Inżyniera Kontraktu. Zawarte umowy będą wykonywane w bardzo zbliżonych terminach. Funkcję Inżyniera Kontraktu ma sprawować osoba, która powinna być obecna na budowie prawie przez cały czas ...

czytaj więcej 12 lip 2019, 15:45
W celu oceny, czy dana omyłka ma charakter istotny decyduje przede wszystkim, jakie konsekwencje będzie miało poprawienie danej oferty, tzn. ile wyniesie wartość zmiany oraz ile pozycji będzie musiało ulec poprawie

W celu oceny, czy dana omyłka ma charakter istotny decyduje przede wszystkim, jakie konsekwencje będzie miało poprawienie danej oferty, tzn. ile wyniesie wartość zmiany oraz ile pozycji będzie musiało ulec poprawie

Z art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp wynika, że zamawiający ma obowiązek poprawienia wszelkich innych omyłek, powodujących niezgodność oferty z SIWZ, innych niż oczywiste omyłki pisarskie lub oczywiste omyłki rachunkowe, których poprawa nie spowodowałaby istotnych zmian w treści oferty. W przedmiotowej sytuacji omyłka w ofercie wykonawcy B. wywołała ...

czytaj więcej 11 lip 2019, 00:00
Czy w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego jest dopuszczalne i możliwe zawarcie z góry w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i we wzorze umowy, zastrzeżenia, iż umowa obejmuje zakres prac, który obojętnie z jakich przyczyn został pominięty na etapie projektowania?

Czy w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego jest dopuszczalne i możliwe zawarcie z góry w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i we wzorze umowy, zastrzeżenia, iż umowa obejmuje zakres prac, który obojętnie z jakich przyczyn został pominięty na etapie projektowania?

W ramach wynagrodzenia ryczałtowego, wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia opisanego projektem budowlanym i wykonawczym, niezależnie od tego w jakich wielkościach zostały one ujęte w przedmiarze. Jednak bez względu w jakiej postaci zostanie określone wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, ryczałtowej, czy też kosztorysowej, zawsze będzie ono ...

czytaj więcej 8 lip 2019, 00:00
Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 38 ust. 2 ustawy i art. 7 ust. 1 Pzp poprzez ujawnienie źródeł zapytań do treści SIWZ i naruszenie zasady uczciwej konkurencji

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 38 ust. 2 ustawy i art. 7 ust. 1 Pzp poprzez ujawnienie źródeł zapytań do treści SIWZ i naruszenie zasady uczciwej konkurencji

Każdy w wykonawców zadawał pytania odnoszące się do kwestii technicznych i w jakimś zakresie przedstawiał swoje propozycje rozwiązań wątpliwości związanych z treścią SIWZ. Zatem na takich samych zasadach jak pozostali wykonawcy pozyskali wiedzę o możliwym sposobie rozwiązań technicznych, jednak ...

czytaj więcej 5 lip 2019, 00:00

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję