Czy ofertę oraz dokumenty składane wraz z ofertą w języku innym niż język polski wykonawca sam może przetłumaczyć na język polski ?

W wyroku z dnia 13 lutego 2015 r., KIO 182/15, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że nie podlega uwzględnieniu zarzut, dotyczący dołączonych do oferty wykonawcy dokumentów w języku obcym, nieprzetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że zgodnie § 7 ust. 4 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz. 231) - w odniesieniu do dokumentów sporządzonych w języku obcym wymagane jest tylko ich tłumaczenie na język polski.

Przepis ten, jak i inne przepisy Pzp nie narzucają sposobu poświadczania tłumaczenia załączonych przez wykonawcę dokumentów do oferty, a zatem takie tłumaczenie może być wykonane przez samego wykonawcę. Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła również uwagę, że na gruncie Pzp tylko przepis § 19 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2014 r. poz. 964), pozwala składowi orzekającemu Krajowej Izby Odwoławczej żądać przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski poświadczonego przez tłumacza przysięgłego.

 

Józef Edmund Nowicki

 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję