Sytuacja, gdy zamawiający dobrowolnie decyduje się na stosowanie ustawy - Prawo zamówień publicznych w zamówieniach i konkursach, w których nie ma obowiązku jej stosowania

 

Sytuacja, gdy zamawiający dobrowolnie decyduje się na stosowanie ustawy - Prawo zamówień publicznych w zamówieniach i konkursach, w których nie ma obowiązku jej stosowania

 

Odwołujący zwrócił uwagę, że brak jest kwot w warunku udziału w postępowaniu, więc i przedmiot zamówienia o wartości 10 tys. czy 20 tys. zł spełnia dla niego warunek określony przez zamawiającego. Odwołujący jednak po raz kolejny całkowicie pomija część warunku, z której wprost wynika, że postępowanie ma być prowadzone na podstawie przepisów ustawy Pzp, które to właśnie w art. 4 pkt 8 określają próg wartościowy obowiązku stosowania przepisów ustawy.

W tym miejscu zamawiający wskazał na utrwalony w doktrynie pogląd, że zgodnie z art. 4 pkt 8 przepisów tej ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza ustalonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Przy udzielaniu takich zamówień i konkursów nie mają zastosowania przepisy p.z.p. w tym dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej (odwołanie, skarga).

To, że zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia, stosując przepisy tej ustaw, nie ma żadnego znaczenia prawnego (zob. postanowienia KIO: z dnia 30 stycznia 2013 r., KIO 94/13 oraz z dnia 17 marca 2009 r., KIO/UZP 260/09). Jeżeli wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, a zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w którym wykonawca wniósłby odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Pzp, Krajowa Izba Odwoławcza odrzuca odwołanie na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 4 pkt 8 Pzp („Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy”).

Krajowa Izba Odwoławcza nie jest bowiem uprawniona do rozpoznawania odwołań wniesionych na czynności lub zaniechania podmiotów niebędących zamawiającymi w rozumieniu p.z.p. ani do rozpoznawania odwołań wniesionych na czynności lub zaniechania zamawiających niemających oparcia w przepisach p.z.p. (zob. postanowienie KIO z dnia 4 maja 2011 r., KIO 833/11). W celu ustalenia, czy wartość zamówienia obliguje zamawiającego do stosowania p.z.p., zamawiający stosuje natomiast przepisy p.z.p. dotyczące ustalania wartości zamówienia,” (zob. Bazan Aneta, Józef Edmund Nowicki, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. II, Opublikowano: LEX 2015).

Krajowa Izba Odwoławcza również uznała, że skoro zgodnie z treścią art. 4 pkt 8 ustawy Pzp „ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro” to doświadczenie w zamówieniach nie przekraczających tejże kwoty, wobec postawionego warunku („które służyło lub służy do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy Pzp”) nie można zakwalifikować do postępowań prowadzonych na podstawie ustawy Pzp.

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej dotyczy to także sytuacji gdy zamawiający dobrowolnie decyduje się na stosowanie ustawy Pzp w zamówieniach i konkursach, w których nie ma obowiązku jej stosowania (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.) a co miało miejsce w przypadku odwołującego.

 

Wyrok z dnia 6 kwietnia 2018 r., KIO 567/18
Źródło:  www.uzp.gov.pl

 

 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję