Jeżeli zostanie ustalone, że wykonawca wykazał spełnianie warunku udziału w postepowaniu to brak jest podstaw do przyjęcia stanowiska dokonania złożenia nieprawdziwych informacji, gdyż w rzeczywistości ten wykonawca nigdzie nie rozminął się z prawdą

Jeżeli zostanie ustalone, że wykonawca wykazał spełnianie warunku udziału w postepowaniu to brak jest podstaw do przyjęcia stanowiska dokonania złożenia nieprawdziwych informacji, gdyż w rzeczywistości ten wykonawca nigdzie nie rozminął się z prawdą

 

Jeżeli zostanie ustalone, że wykonawca wykazał spełnianie warunku udziału w postepowaniu to brak jest podstaw do przyjęcia stanowiska dokonania złożenia nieprawdziwych informacji, gdyż w rzeczywistości ten wykonawca nigdzie nie rozminął się z prawdą (podobnie wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 6 maja 2016 r., KIO 603/16). Pojęcie prawdy na gruncie prawa zamówień publicznych należy rozumieć tak, jak to ma miejsce w języku potocznym, a więc jako zgodność myśli (wypowiedzi) z rzeczywistością, tj. z „faktami” i „danymi” (por. wyrok Sądu Najwyższego z 5 kwietnia 2002 r., II CKN 1095/99).

W tym zakresie aktualną należy nadal uznawać tezę z orzeczenia KIO z dnia 19 listopada 2013 r., KIO 2575/13, gdzie Izba wskazała, nie jest wystarczającym dla uznania złożenia nieprawdziwych informacji w ofercie zaistnienie pewnego stanu niepewności, czy wywołanie pewnych wątpliwości, że być może podane informacje nie są ścisłe lub błędne, ale niezbędne jest wykazanie tej kwestii.

Również za wyrokiem z 20 marca 2017 r., sygn. KIO 382/17 wskazać należy, że przesłanka wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp. jest bardziej pojemna i zawiera w sobie przesłankę wskazaną w art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp, która stanowi przypadek kwalifikowanego wprowadzenia w błąd zamawiającego.

Podkreślić należy, ze Odwołujący, aby skorzystać z dyspozycji tego artykułu w kwestionowaniu prawidłowości czynności wykonawcy winien wykazać w oparciu o niebudzące wątpliwości dowody, spełnienie przez czynność wykonawcy wszystkich przesłanek wymienionych w ww. przepisach.

Sam fakt podniesienia wątpliwości w tym zakresie nie może być podstawą do uznania zasadności postawionego w tym zakresie zarzutu. Ponadto z faktu, iż złożone informacje w formie wykazu robót nie potwierdzają spełnienia warunku udziału w postepowaniu nie można wnioskować o złożeniu przez wykonawcę nieprawdziwych informacji.

 

Wyrok z dnia 21 marca 2018 r., KIO 421/18

 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję