Wymóg finansowania ze środków publicznych usług, których wykonaniem ma się legitymować wykonawca

Wymóg finansowania ze środków publicznych usług, których wykonaniem ma się legitymować wykonawca

 

Zamawiający opisał warunek udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia w następujący sposób: „W zakresie warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (posiadania wiedzy i doświadczenia), Wykonawcy winni wykazać się wiedzą i doświadczeniem w realizacji zamówienia lub wykazać wiedzę i doświadczenie innego podmiotu (…), w postaci należytego wykonania w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej trzech usług finansowanych ze środków publicznych, o wartości co najmniej 100 tys. złotych brutto każda, polegających na wykonaniu badań ewaluacyjnych programów publicznych wsparcia przedsiębiorców wykorzystujących metody kontrfaktyczne, w tym: przynajmniej jedno z badań dotyczące ewaluacji instrumentów/programów związanych ze wsparciem realizacji prac B+R przez przedsiębiorców lub działalności innowacyjnej przedsiębiorców (Rozumienie działalności innowacyjnej w poniższym ogłoszeniu zgodnie z podręcznikiem Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji; wydanie trzecie; OECD, KE).

W wyroku z 13.05.2016 r., KIO 650/16, LEX nr 2048601, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że „wymóg finansowania ze środków publicznych usług, których wykonaniem ma się legitymować wykonawca, jak również osoby przewidziane do realizacji zamówienia, nie jest usprawiedliwiony dążeniem do dopuszczenia do udziału w postępowaniu wykonawców zdolnych do należytego wykonania zamówienia.

Zamawiający nie przedstawił racjonalnego wyjaśnienia, które pozwalałoby przyjąć, że doświadczenie w wykonaniu ewaluacji finansowanych ze środków publicznych jest jakościowo różne (lepsze) od takich samych ewaluacji finansowanych z innych źródeł oraz że tylko wykonawca, który tak finansowane usługi zrealizował jest w stanie prawidłowo wykonać przedmiotowe zamówienie”.

 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję