Sumowanie doświadczenia zdobytego podczas robót budowlanych realizowanych w tym samym czasie

W wyroku z dnia 4 października 2021 r., KIO 2444/21 Krajowa Izba Odwoławcza zgodziła się z Odwołującym, że nie jest zasadne sumowanie okresów doświadczenia zdobytego na stanowisku kierownika budowy podczas zadań realizowanych w tym samym czasie. Skład orzekający podzielił poglądy prezentowane w orzecznictwie przywołanym w treści odwołania, że pokrywające się okresy doświadczenia można uwzględniać tylko jednokrotnie. 

Nie negując twierdzeń Przystępującego (…), iż doświadczenie zdobywane na każdym kontrakcie jest inne i równie cenne, to jednak z perspektywy spełnienia przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu istotna była długość tego doświadczenia, a nie ilość robót budowlanych, którymi pan D. K. kierował. 

Dla okresu doświadczenia bez znaczenia pozostaje fakt, że kierownik budowy w określonych miesiącach zdobywał doświadczenie równolegle na dwóch zadaniach. W oparciu o zasady logiki i doświadczenia życiowego oczywistym jest, że jeśli dana osoba była w jednym miesiącu kierownikiem budowy na dwóch różnych inwestycjach, to nie nabywa przez to dwumiesięcznego doświadczenia, lecz doświadczenie miesięczne na dwóch zadaniach. To jednak nie liczba zadań przesądzała o spełnieniu wymagań warunku określonego w SWZ, lecz długość doświadczenia. 

Nie jest także zasadne twierdzenie, że Przystępujący mógł powołać się na pokrywające się okresy doświadczenia, ponieważ Zamawiający nie ograniczył takiej możliwości w SWZ. 

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej w przedmiotowym przypadku mamy do czynienia z sytuacją odwrotną - gdyby Zamawiający dopuścił możliwość takiego sumowania doświadczenia, to wtedy musiałby dać temu jasny wyraz w treści SWZ, jako wyjątek od wynikającej z literalnej treści warunku zasady posiadania wskazanego okresu doświadczenia. Treść tego warunku wskazywała wyłącznie na czas, w jakim pozyskano doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, bez względu na złożoność tego doświadczenia, w tym bez względu na to, czy kierowanie budową w danym czasie odnosiło się do jednej czy do kilku inwestycji.
 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję