Jak konsorcjum musi spełnić warunek wykonania co najmniej dwóch robót budowlanych?

Odnosząc się do kwestii wykazania warunku doświadczenia łącznie przez przystępującego i spółkę S. , tj. wykazania po jednej robocie przez każdego z nich, abstrahując od stanu faktycznego niniejszej sprawy, należy podzielić stanowisko odwołującego, że co do zasady, jeśli zamawiający wymaga wykazania w ramach doświadczenia określonej ilości jednego rodzaju robót, dostaw, czy usług, to dla ustalenia zdolności do należytej realizacji zamówienia, jeden wykonawca (w tym także jeden członek konsorcjum, czy jeden podmiot użyczający zasobów) powinien wykazać to doświadczenie w całości. 

Innymi słowy: jeśli w danym postępowaniu zamawiający wymaga wykazania np. dwóch usług, to albo samodzielnie występujący wykonawca albo jeden z konsorcjantów albo jeden podmiot trzeci, powinien wykazać doświadczenie w wykonaniu obu tych usług. 

Doświadczenie w wykonaniu pojedynczych przedsięwzięć przez dwa różne podmioty nie jest bowiem tym samym, co doświadczenie jednego podmiotu w wykonaniu większej ilości tych przedsięwzięć. 

Powtarzalność wykonania określonej usługi, roboty, czy dostawy, powoduje bowiem, że posiadane doświadczenie jest większe. 

Skoro zatem zamawiający wymaga w treści warunku wykazania takiej powtarzalności, to co do zasady jeden podmiot (samodzielnie występujący wykonawca albo jeden z konsorcjantów albo jeden podmiot trzeci) powinien ją wykazać w swoim doświadczeniu w całości, aby udowodnić zdolność do należytej realizacji zamówienia. 

Przy czym ustalenia zamawiającego w tym zakresie powinny być dokonywane w siwz z uwzględnieniem charakteru zamówienia oraz w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia i umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1a i art. 23 ust. 5 ustawy Pzp).

 

Wyrok z dnia 16 września 2020 r., KIO 2005/20

Wyrok aktualny na gruncie art. 112 ust. 1 i art. 58 ustawy Pzp)
 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję