Wymóg posiadania polisy OC na tak wysokim poziomie, że ogranicza to konkurencję

Wymóg posiadania polisy OC na tak wysokim poziomie, że ogranicza to konkurencję


 
Orzekając o odpowiedzialności Obwinionej z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy - RKO wskazała, że w SIWZ w części dotyczącej opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu naruszono przepisy prawa materialnego, tj. art. 24 ust. 4 ustawy Pzp. poprzez wprowadzenie zapi- sów, że o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 1 mln. zł. Doprowadziło to do ograniczenia konkurencji, a w konsekwencji naruszyło jedną z podstawowych zasad udzielania zamówienia publicznego, to jest zasadę przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z zachowaniem konkurencji określonej w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.

Zdaniem RKO, w przedmiotowym postępowaniu została złamana zasada proporcjonalności w określaniu warunków udziału poprzez „zbyt wygórowany i nieadekwatny w stosunku do przedmiotu zamówienia” wymóg posiadania, przez składających ofertę, polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w kwocie trzykrotnie wyższym (1 mln. zł) od wartości szacunkowej zamówienia (381.078,31 zł.).

Zdaniem RKO, wymóg posiadania polisy OC na tak wysokim poziomie znacznie ograniczył konkurencję i wyeliminował wszystkich niespełniających tego wymogu, a posiadających odpowiednie zaplecze ekonomiczno - techniczne umożliwiające wykonanie przedmiotowego zamówienia.

 

Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych z dnia 5 grudnia 2013 r., BDF1/4900/61/65/13/RWPD-56197


Teksty i sygnatury orzeczeń pochodzą z bazy orzeczeń Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych

 

© 2015 - 2017 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję