Usługi ubezpieczeniowe to świadczenia ciągłe, czy usługi powtarzające się okresowo ?

Usługi ubezpieczeniowe to świadczenia ciągłe, czy usługi powtarzające się okresowo ?

 

W wyroku z dnia 18 lutego 2014 r., II GSK 1904/12, Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że usługi ubezpieczeniowe to usługi powtarzające się okresowo. W uzasadnieniu NSA wskazał, że przepisy Pzp nie definiują pojęcia dostawy lub usługi powtarzających się okresowo, dlatego przy wykładni tego pojęcia należy „posługiwać się znaczeniami językowymi właściwymi dla języka potocznego, bo taki jest nakaz wykładni językowej przepisów prawa.

W żadnej mierze nie można zgodzić się z zaproponowanym przez Prezesa UZP, a akceptowanym przez WSA w W. poglądem, że w przypadku usług ubezpieczeniowych mamy do czynienia ze świadczeniem ciągłym, a więc ustalenie znaczenia terminu „usługi powtarzające się okresowo” może być odnoszone do cywilistycznych pojęć świadczeń ciągłych i okresowych.

Świadczenie na gruncie k.c. to określone zachowanie dłużnika czyniące zadość prawnie określonemu interesowi wierzyciela. Zatem usługa nigdy nie może być utożsamiana z tym pojęciem, co najwyżej może być ona przedmiotem świadczenia, ale na użytek rozpoznawanej sprawy to rozróżnienie nie ma większego znaczenia, skoro sens pojęcia usług powtarzających się okresowo należy ustalać na gruncie języka potocznego.

W tym rozumieniu usługi takie to te, które z różnych powodów mogą być realizowane w różnych okresach.

Okresowość takich usług może wynikać z ich natury (rodzaju przedmiotu świadczenia) albo z innych względów, choćby przepisu prawa albo potrzeb zamawiającego.

Niewątpliwie usługi ubezpieczenia to usługi okresowo powtarzające się, bo zamawiający może je uzyskać na rynku na określony okres, zasadniczo jeden rok, gdyż taką ofertę realizacji tych usług przedstawiają ubezpieczyciele.

 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję