Ustalenie wartości zamówienia na usługi szkoleniowe lub edukacyjne funkcjonalnie powiązane

W przypadku udzielania zamówienia na usługi szkoleniowe lub edukacyjne, wartością zamówienia będzie wartość usług szkoleniowych należących do tej samej lub zbliżonej grupy tematycznej (kryterium przedmiotowe), które może samodzielnie wykonać jeden wykonawca (element podmiotowy). 

Jedno zamówienie będą więc stanowić usługi szkoleniowe lub edukacyjne obejmujące taką samą lub zbliżona tematykę, prowadzone dla określonej grupy odbiorców, jeżeli mogą być zrealizowane samodzielnie przez jednego wykonawcę. 

Ponadto, obok kryteriów przedmiotowego i podmiotowego konieczne jest wykazanie istnienia związku funkcjonalnego i czasowego pomiędzy nabywanymi usługami szkoleniowymi lub edukacyjnymi, bez których nie zachodzi konieczność sumowania wartości poszczególnych świadczeń. 

Ustalenie wartości zamówienia na usługi szkoleniowe lub edukacyjne funkcjonalnie powiązane, które mogą być wykonane samodzielnie przez jednego wykonawcę będzie możliwe tylko w przypadku, gdy zamawiający będzie znał zakres tematyczny tych usług oraz ich czas wykonania. 

W przypadku usług szkoleniowych lub edukacyjnych objętych wieloletnim projektem współfinansowanym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, ustalanie wartości zamówienia odbywa się w następującej kolejności:

W pierwszej kolejności zamawiający ustala wartość usług szkoleniowych lub edukacyjnych obejmujących taką samą lub zbliżoną tematykę, które będą prowadzone dla określonej grupy odbiorców, które mogą być wykonane samodzielnie przez jednego wykonawcę, jeżeli zamawiający jest w stanie z góry określić wielkość lub zakres całego przedmiotu zamówienia w odniesieniu do czasu realizacji projektu (np. liczba godzin i liczba uczestników szkoleń).

W drugiej kolejności zamawiający ustala wartość usług szkoleniowych lub edukacyjnych, których tematyka oraz wielkość lub zakres będzie możliwy do określenia w czasie realizacji projektu, prowadzonych dla określonej grupy odbiorców, które mogą być wykonane samodzielnie przez jednego wykonawcę, a których potrzeba udzielania pojawi się dopiero po udzieleniu usług szkoleniowych lub edukacyjnych obejmujących taką samą lub zbliżoną tematykę, jak już udzielone usługi szkoleniowe lub edukacyjne. 

Wartości tych usług szkoleniowych lub edukacyjnych będą podlegały sumowaniu z wartością usług szkoleniowych lub edukacyjnych obejmujących taką samą lub zbliżoną tematykę udzielanymi przez zamawiającego w tym samym okresie. 

Wartość usług szkoleniowych lub edukacyjnych stanowiących przedmiot szkoleń indywidualnych ustala się odrębnie, jeżeli w tym samym czasie nie pojawi się potrzeba udzielenia zamówienia na inne usługi szkoleniowe lub edukacyjne obejmujących taką samą lub zbliżoną tematykę, jak przedmiot szkoleń indywidualnych.

 

Opracowano na podstawie opinii prawnej UZP 


 

© 2015 - 2023 conexis.pl / blogprzetargi.pl / clavado.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję