Kiedy jest spełniony warunek bezwarunkowości gwarancji wadialnej bankowej lub ubezpieczeniowej?

W ocenie Krajowej Izby Odwoławzej, warunek bezwarunkowości gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej spełniony jest w przypadku, gdy Zamawiający nie musi uzasadniać żądania zapłaty z tej gwarancji. Czyli w przypadku, gdy wypłata kwoty wskazanej w gwarancji musi nastąpić na podstawie samego żądania wypłaty kwoty, skierowanego przez Zamawiającego do gwaranta.

Gwarancja straciłaby przymiot bezwarunkowości w przypadku, gdyby żądanie zapłaty musiało być uzasadniane, a więc kiedy gwarant mógłby badać podstawy zasadności żądania zapłaty, skierowanego przez Zamawiającego do gwaranta. Jednakże sytuacja taka nie występuje w niniejszej sprawie.

Gwarancja złożona przez Przystępującego zawiera zobowiązania wypłaty kwoty określonej w gwarancji jedynie na podstawie oświadczenia Zamawiającego, iż zaistniały okoliczności uzasadniające taką wypłatę, bez wskazywania, o jakie dokładnie okoliczności chodzi.

Zawarcie w treści gwarancji bankowej dodatkowej klauzuli identyfikacyjnej nie prowadzi do utraty przez gwarancję bankową charakteru gwarancji bezwarunkowej. Klauzula ta nie uniemożliwia bowiem Zamawiającemu dochodzenia żądania wypłaty kwoty objętej gwarancją, ani też nie nakazuje uzasadniania dochodzonego roszczenia. 

Fakt umieszczenia w gwarancji bankowej klauzuli identyfikacyjnej, której zgodnie z treścią SIWZ gwarancja nie powinna zawierać, nie oznacza, że wadium nie zostało wniesione skutecznie. Podkreślić ponownie należy, że w sytuacji, gdy wadium odpowiada przepisom prawa, jak również (przede wszystkim) Zamawiający ma możliwość zaspokojenia ewentualnego roszczenia z wadium, należy uznać, że wadium jest skutecznie wniesione, a tym samym nie zachodzą podstawy do wykluczenia wykonawcy z postępowania.

Nie można oceniać ważności wadium przez pryzmat zamieszczenia klauzuli identyfikacyjnej. Fakt, że w treści SIWZ znalazło się stwierdzenie, w którym Zamawiający wykluczył możliwość wpisania do treści gwarancji wadialnej klauzuli identyfikacyjnej nie powoduje, że takie wadium, które klauzulę taką zawiera, należy uważać za niewniesione. 

 

Wyrok z dnia 7 lipca 2014 r., KIO 1279/14

Źródło:  www.uzp.gov.pl

 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję