Co powinien zrobić zamawiający, gdy wykonawca wezwany w trybie art. 184 Pzp nie przedłużył ważności wadium albo nie wniósł nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy - wykluczyć wykonawcę, czy odrzucić ofertę tego wykonawcy?

Co powinien zrobić zamawiający, gdy wykonawca wezwany w trybie art. 184 Pzp nie przedłużył ważności wadium albo nie wniósł nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy - wykluczyć wykonawcę, czy odrzucić ofertę tego wykonawcy?

 

Zgodnie z art. 184 Pzp zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

Należy zauważyć, że po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020) zostało zachowane  dotychczasowego brzmienia art. 184 Pzp. W aktualnym stanie prawnym istnieje tylko "pozorna" sprzeczność art. 184 Pzp z art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp.

Przepisy art. 184 Pzp z art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp co do zasady dotyczą zagadnień różnych.

W art. 184 Pzp ustawodawca jednoznacznie wskazał, że zamawiający zobowiązany jest wykluczyć wykonawcę z postępowania, gdy wykonawca wezwany w trybie art. 184 Pzp nie przedłuży ważności wadium albo mnie wniesie nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy.

Natomiast za podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium.

Mając na względzie racjonalnego ustawodawcę należałoby uznać, że przepis art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp swoim zakresem nie obejmuje sytuacji określonej w art. 184 Pzp.

Ustaw z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw rozdzieliła kwestię niewniesienia wadium lub wniesienia wadium w sposób nieprawidłowy w toku postępowania od nieprzedłużenia ważności wadium albo niewniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy, ale w związku z wniesieniem odwołania.

W pierwszej sytuacji zamawiający jest obowiązany jest ofertę takiego wykonawcy odrzucić, natomiast w drugiej wykluczyć z postępowania wykonawcę.

 

Oczywiście takie rozróżnienie wynika jedynie z niekonsekwencji ustawodawcy i nie znajduje żadnego racjonalnego uzasadnienia prawnego.

 

Józef Edmund Nowicki

 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję