Czy upływ terminu rozpoczęcia wykonywania robot budowlanych jest wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy, a tym samym podstawą unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp ?

Czy upływ terminu rozpoczęcia wykonywania robot budowlanych jest wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy, a tym samym podstawą unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp ?

 

Przepis art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp wymaga stwierdzenia zaistnienia wady postępowania uniemożliwiającej zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepis art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp jest związany z przepisem art. 146 ust. 1 Pzp, który wyczerpująco i szczegółowo wylicza przesłanki nieważności umowy o udzielenie zamówienia publicznego. W przepisie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp  wskazuje, że ustawodawca przewidział rygor nieważności umowy tylko do przypadków naruszenia przepisów ustawy, które to naruszenie miało wpływ na wynik postępowania. Wadą musi zostać dotknięte samo postępowanie o zamówienie publiczne i wada ta dodatkowo musi mieć charakter nieusuwalny, wywierający wpływ na umowę. 

Upływ terminu rozpoczęcia wykonywania robot budowlanych nie jest wadą postępowania o zamówienie publiczne o takim charakterze. Żaden z przepisów nie sprzeciwia się zawarciu i realizacji umowy w sytuacji, gdy termin rozpoczęcia wykonywania robot budowlanych określony w SIWZ już upłynął.

Pogląd o możliwości zmiany terminu wykonania umowy oraz braku podstaw do unieważnienia postępowania z powodu upływu tego terminu jest wyrażany w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej i sądowym (np. wyrok z 7 lutego 2013 r., KIO 154/13, wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z 16 października 2007 r., X Ga 158/0/Iza).

 

Opracowanie: Zespół conexis.pl

 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję