Czy zamawiający może zmniejszyć kwotę, która została przeznaczona na sfinansowanie zamówienia, a którą zamawiający podał bezpośrednio przed otwarciem ofert zgodnie z art. 86 ust. 3 Pzp ?

Unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp jest również możliwe ze względu na zmniejszenie się kwoty, którą zamawiający podał bezpośrednio przed otwarciem ofert zgodnie z art. 86 ust. 3 Pzp, jednakże tylko w sytuacji, jeżeli zmniejszenie to wynika z przyczyny nie leżącej po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć w chwili podawania kwoty, jaką zamierza on przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Przyczyną nie leżącą po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć będzie takie zdarzenie, którego wystąpienie w normalnym stanie rzeczy byłoby bardzo mało prawdopodobne, przy czym przewidywalność takiej przyczyny powinna być postrzegana w kategoriach obiektywnych.

Do takich wyjątkowych sytuacji należy zaliczyć zjawiska losowe i niezależne od zamawiającego (klęski żywiołowe, katastrofy, niespodziewane wypadki), a także zdarzenia wykraczające poza normalne warunki życia gospodarczego i społecznego. Zmniejszenie się kwoty, którą zamawiający podał bezpośrednio przed otwarciem ofert oraz unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp może nastąpić ze względu na interes publiczny, który nie może być jednak utożsamiany z interesem zamawiającego (zob. KIO/UZP 2777/11).

Pojęcie „interesu publicznego” jest pojęciem niedookreślonym, które winno być interpretowane w odniesieniu do wartości konstytucyjnych oraz zmiennym w czasie i zależnym od konkretnych okoliczności.

Zgodnie z uchwałą Trybunału Konstytucyjnego W 8/96 , za interes publiczny należy bez wątpienia uznawać korzyści uzyskiwane w wyniku realizacji przedsięwzięć służących ogółowi w zakresie zadań ciążących na administracji rządowej oraz samorządowej, realizowanych w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, związanych np. z ochroną zdrowia, oświaty, kultury, porządku publicznego. 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję