Czy decyzja o zwiększeniu kwoty na realizację zamówienia zawsze stanowi suwerenną i niezawisłą decyzję zamawiającego i nie jest to jego obowiązkiem?

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (art. 255 pkt 3 NPzp), zamawiający unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Skoro oferta z najniższą ceną przekraczała kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zamawiający, stosownie do ww. artykułu, miał możliwość unieważnić postępowanie.

Zamawiający ma możliwość zwiększenia kwoty, którą zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty, jednakże decyzja o zwiększeniu kwoty stanowi suwerenną i niezawisłą decyzję zamawiającego. Nie jest to jego obowiązkiem.

Bez znaczenia dla rozstrzygnięcia pozostaje kwestia, że pierwotnie zamawiający dokonał wyboru oferty odwołującego i był gotowy zwiększyć kwotę na realizację zamówienia do kwoty zaoferowanej przez odwołującego. Skoro oferta odwołującego podlegała odrzuceniu, zaś po odrzuceniu oferty odwołującego, w postępowaniu pozostały oferty zawierające wyższe ceny za realizację zamówienia, to należało stwierdzić, że zamawiający miał prawo unieważnić postępowanie, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

W konsekwencji należy również uznać, że zamawiający nie naruszył także art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z tym artykułem zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.

Zamawiający dokonał odrzucenia oferty odwołującego, gdyż oferta nie odpowiadała wymaganiom określonym przez zamawiającego. Wymaganie obowiązywało wszystkich wykonawców. Zatem w sytuacji, gdy odwołujący nie zastosował się do wymagania zamawiającego, jego oferta podlegała odrzuceniu. Nie jest istotne, o jaką wartość odwołujący przekroczył wymaganie zamawiającego. Istotna jest okoliczność, że odwołujący przekroczył określony przez zamawiającego limit wysokości ceny.

Zamawiający określił wymóg spełnienia odpowiedniej proporcji w sposób jednoznaczny i nie jest uprawnione twierdzenie odwołującego o zastosowaniu przez zamawiającego wykładni rozszerzającej.

Należy także zauważyć, że oceny, czy zamawiający w sposób równy traktował wykonawców w postępowaniu, należy dokonywać w danym konkretnym postępowaniu. Bez znaczenia pozostają wywody odwołującego zgłoszone podczas rozprawy, dotyczące innego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego równolegle przez tego samego zamawiającego.

Sposób postępowania zamawiającego w innym postępowaniu nie może być przedmiotem oceny w niniejszym postępowaniu odwoławczym. Złożone zatem dowody dotyczące dokumentacji innego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stanowią dowodu w niniejszej sprawie i nie potwierdzają tezy odwołującego o nierównym traktowaniu wykonawców przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu.

 

Wyrok z dnia 8 lutego 2021 r., KIO 3538/20
 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję