Zawarcie umowy przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 Pzp

Zawarcie umowy przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 Pzp

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 Pzp zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Zgodnie natomiast z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego podlega natomiast unieważnieniu, jeżeli zamawiający zawarł umowę przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 Pzp, jeżeli uniemożliwiło to Krajowej Izbie Odwoławczej uwzględnienie odwołania przed zawarciem umowy (art. 146 ust. 1 pkt 3 Pzp). 

W przypadku zawarcia umowy przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 Pzp, przepisy Pzp wymagają dla zaistnienia przesłanki unieważnienia umowy jednocześnie naruszenia zakazu zawarcia umowy w okresie zawieszenia (zob. art. 94 ust. 1 Pzp) oraz stwierdzenia naruszenia w postępowaniu przepisów Pzp, które muszą skutkować uwzględnieniem odwołania na podstawie art. 192 ust. 3 pkt 1 Pzp. 

Podstawy stwierdzenia nieważności umowy zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 3 Pzp nie stanowi samo naruszenie zakazu zawarcia umowy (okresu standstill). Przesłanka ta dotyczy tylko takich naruszeń przepisów Pzp, które miały wpływ lub mogą mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. 

Zgodnie bowiem z art. 192 ust. 2 Pzp Krajowa Izba Odwoławcza uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.

Zawarcie umowy z naruszeniem przepisów art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1 Pzp uniemożliwia uwzględnienie odwołania przez nakazanie zamawiającemu wykonania lub powtórzenia czynności w postępowaniu lub nakazanie unieważnienia czynności zamawiającego. 

 

Józef Edmund Nowicki

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję