Obniżenie wynagrodzenia ryczałtowego

W orzecznictwie wskazuje się również, że przepisu art. 632 § 1 k.c. nie należy interpretować w oderwaniu od przedmiotowo istotnego elementu umowy, jakim jest oddanie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej.

Żądanie zapłaty wynagrodzenia ryczałtowego jest również uzależnione od wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku niewykonania przez wykonawcę wszystkich robót, za które w umowie określone zostało wynagrodzenie ryczałtowe, podlega ono proporcjonalnemu obniżeniu, stosownie do zakresu niewykonanej części robót, co nie przekreśla ryczałtowego charakteru wynagrodzenia (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 marca 2015 r., II CSK 389/14wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 8 marca 2016 r., I ACa 788/15). 

Możliwość zmniejszenia wynagrodzenia ryczałtowego wystąpi również w przypadku odstąpienia przez wykonawcę od umowy w części lub jej rozwiązania z jakichkolwiek powodów przed wykonaniem całości robót (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 11 września 2015 r., I ACa 696/14).
 

© 2015 - 2023 conexis.pl / blogprzetargi.pl / clavado.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję