Składanie oferty w formie elektronicznej w ostatniej chwili

Krajowa Izba Odwoławcza podzieliła stanowisko Zamawiającego, że w świetle art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, aby doszło do zmiany terminu składania ofert muszą nastąpić przesłanki uzasadniające taką zmianę.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Dz. Urz. UE w dniu 27 lutego 2019 r. Przez okres przeszło 40 dni żaden z potencjalnych wykonawców nie zgłaszał awarii systemu e-PUAP czy też miniPortalu. Odwołujący nie wykazał również, że próby przesłania oferty zostały podjęte od godziny 7:00 rano w dniu 4 kwietnia 2019 r.

W odwołaniu i na rozprawie wykonawca wskazywał na zgłoszenie telefoniczne (prawdopodobnie - jak sam twierdził - dwie minuty przed upływem terminu do składania ofert), że miniPortal nie działa, powołując się na zgłoszone w tej rozmowie żądanie przedłużenia terminu do składania ofert. Korespondencja mailowa z dnia 4 kwietnia 2019 r. skierowana na adres ogólny jednostki - jego sekretariat - jest z godziny 8:56.

W SIWZ wskazano, że „Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu”. Natomiast co do poczty elektronicznej wskazano na osoby uprawnione i ich adresy poczty mail na który należy kierować korespondencję. Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła również, że w tym zgłoszeniu nie zawarto żądania przedłużenia terminu do składania ofert.

Krajowa Izba Odwoławcza zgodziła się z Zamawiającym, że wykonawca świadom, jak wskazywał sam na rozprawie możliwych zagrożeń funkcjonowania portalu w godz. 7:30 - 8:00, powinien przewidzieć ryzyka z tym związane, szczególnie ryzyka nie wysłania dokumentów decydując się na wysłanie oferty w ostatniej chwili.
Mógł też mając świadomość zakłóceń funkcjonowania portalu we wskazanych godzinach odpowiednio wcześnie wnioskować o zmianę terminu składania ofert, albowiem Zamawiający - jak oświadczał na rozprawie - nie odnotował dotychczas w praktyce takich problemów.

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła również uwagę, że Odwołujący (co do zgłoszonej w dniu 4 kwietnia 2019 r. o godz. 12:41 reklamacji skierowanej do Zespołu Service Desk Centralny Ośrodek Informatyki odnośnie wystąpienia błędu komunikacji z serwerem na portalu Ministerstwa Cyfryzacji e-PUAP), nie przedstawił dowodów na brak reakcji ze strony Zespołu Service Desk i podjętych przez wykonawcę działań (oprócz reakcji z godz. 13:16 w dniu 4 kwietnia 2019 r. i udzielonych informacji w odpowiedzi na zapytanie Zespołu Service Desk w tym samym dniu) po dniu 4 kwietnia 2019 r. celem obiektywnego ustalenia przyczyn zaistnienia wskazanego problemu.


Wyrok z dnia 26 kwietnia 2019 r., KIO 656/19
Źródło: www.uzp.gov.pl
 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję