Czy kopia dokumentu może być wykonana z kopii pierwszej? Czy poświadczenie za zgodność z oryginałem to czynność prawna?

Czy kopia dokumentu może być wykonana z kopii pierwszej? Czy poświadczenie za zgodność z oryginałem to czynność prawna?

 

Kopia dokumentu może być wykonana z kopii pierwszej lub drugiej lub kolejnej danego dokumentu. Kopia nie musi być wykonana zawsze i wyłącznie z oryginału dokumentu.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem może być umieszczone na kolejnej kopii dokumentu. Poświadczenie takie potwierdza, że dana osoba składająca poświadczenie widziała oryginał i stwierdza zgodność treści kopii dokumentu z tym dokumentem, tj. z oryginałem. Nie można zgodzić się ze stwierdzeniem, że poświadczenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentu wykonanej z innej kopii tego dokumentu, zwłaszcza poświadczonej także za zgodność z oryginałem, jest tylko poświadczeniem za zgodność tej kopii z inną kopią dokumentu.

Przykładowo, sformułowanie użyte w treści pełnomocnictwa „jest uprawniony do składania ofert”, należy rozumieć możliwie szeroko, nie tylko jako złożenie oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, ale także złożenie, podpisanie czy poświadczenie za zgodność z oryginałem wszelkich składanych wraz z ofertą załączników, kopii dokumentów czy tłumaczeń. Do dokonania wymienionych wszystkich czynności nie jest wymagana jakaś szczególna forma pełnomocnictwa, wszystkie te działania mają na celu skuteczne złożenie oferty oraz uzyskanie zamówienia publicznego.  

Poświadczenie za zgodność z oryginałem to czynność faktyczna, którą należy oceniać jako oświadczenie wiedzy, a nie woli, w którym poświadczający potwierdza jedynie, że jest mu znana treść oryginału w taki sposób, że może poświadczyć tożsamość dokumentów. Do dokonania czynności poświadczenia za zgodność z oryginałem nie jest konieczne odrębne, szczególne pełnomocnictwo.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

 

Zob. wyrok z dnia 13 czerwca 2013 r., KIO 1296/13

 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję