Niejednoznaczność postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie może powodować negatywnych skutków dla wykonawców

W sytuacji, w której możliwe różne interpretacje treści są specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zachodzi niejednoznaczność specyfikacji. Z kolei niejednoznaczność postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie może powodować negatywnych skutków dla wykonawców, a wszelkie wątpliwości zamawiający powinien rozstrzygać na korzyść wykonawcy - tak orzekła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 16 kwietnia 2012 r., KIO 643/12 z dnia 16 kwietnia 2012 r.

W wyroku z dnia 16 lipca 2019 r., KIO 1236/19, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że badanie i ocenę ofert zamawiający powinien prowadzić z uwzględnieniem zasady, że wszelkiego rodzaju niedopowiedzenia, niejasności, niedoprecyzowania, zawarte w postanowieniach specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy interpretować na korzyść wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

To zamawiającego obciąża obowiązek takiego przygotowania postępowania, aby postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia były jednoznacznie i nie budziły wątpliwości w postępowaniu.

Z kolei Sąd Okręgowy w Gdańsku w wyroku z dnia 10 lipca 2015 r., I C 2/15 stwierdził, że „Doprecyzowanie zamówienia następuje poprzez przygotowanie przez zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - jednego z podstawowych dokumentów, niezbędnych dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego obligatoryjna treść została wskazana przez ustawodawcę w art. 36 ustawy Pzp (m. in. co do opisu przedmiotu świadczenia oraz sposobu obliczenia ceny).

To na podstawie informacji w niej zawartej wykonawcy przygotowują swe oferty.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia od momentu jej udostępnienia jest wiążąca dla zamawiającego i jest on obowiązany do przestrzegania warunków w niej umieszczonych, natomiast dla oferenta jest ona wiążąca od momentu złożenia oferty (art. 70[1] § 4 k.c).

Należy jednak podkreślić, że dla oparcia i wyprowadzenia konsekwencji prawnych z postanowień specyfikacji, powinny być one jasne i precyzyjne i nie powinny nasuwać wątpliwości interpretacyjnych. Jeżeli zaś takowe się pojawią, w ocenie Sądu winny być one rozstrzygane na korzyść wykonawców, którzy nie mogą ponosić negatywnych konsekwencji niezastosowania się do niewłaściwie sformułowanych, niejasnych postanowień specyfikacji.”

 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję