Obowiązek odbycia wizji lokalnej w zamówieniu z wolnej ręki

Zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy Pzp w przypadku gdy zamawiający przewiduje możliwość albo, jeżeli jest to konieczne ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, wymaga złożenia oferty po odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzeniu przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego, wyznacza terminy składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do zapoznania się przez wykonawców z informacjami koniecznymi do przygotowania oferty, z tym że terminy te muszą być dłuższe od ustawowych terminów minimalnych, o ile są one określone.

Co do zasady przepis ten odnosi się do trybów, w których są składane oferty.

Nie oznacza to, że zamawiający nie może wymagać w trybie zamówienia z wolnej ręki odbycia wizji lokalnej przez wykonawcę zaproszonego do negocjacji.

Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji może uzależnić prowadzenie negocjacji od odbycia wizji lokalnej przez wykonawcę zaproszonego do negocjacji. Wymaganie odbycia wizji lokalnej będzie uzasadnione w przypadku, gdy dostawy, usługi lub roboty budowlane będą wykonywane w warunkach na tyle nietypowych, że poznanie tych warunków będzie konieczne do przeprowadzenia negocjacji.

Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego lub trybie podstawowym nie zostały złożone żadne oferty, a zamawiający wymagał złożenia oferty po odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej, z względu na nietypowe warunki realizacji zamówienia, to w przypadku udzielania zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp odbycie wizji lokalnej będzie konieczne (zob. pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione).

 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję