Udzielenie wyjaśnień treści SIWZ telefonicznie stanowi naruszenie przepisów Pzp


Udzielenie wyjaśnień treści SIWZ telefonicznie stanowi naruszenie przepisów Pzp

 

Zamawiający oraz wykonawcy są związani treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami i zmianami treści specyfikacji. Już samo zwrócenie się podmiotu do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi ubieganie się o udzielenie zamówienia. Podmiot, który w żaden inny sposób nie wyraził woli ubiegania się o udzielenie zamówienia, zwracając się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub żądając zmiany treści specyfikacji, staje się wykonawcą w rozumieniu art. 2 pkt 11 Pzp.

Zwrócenie się wykonawcy do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przekazanie wyjaśnień odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W uchwale z dnia 21 grudnia 2012 r., KIO/KD 97/12, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że „nieuprawnione jest stanowisko Zamawiającego, zgodnie z którym telefoniczne udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ nie stanowiło naruszenia przepisów ustawy Pzp.

Należy zgodzić się z Zamawiającym, że w świetle art. 38 ust. 1 i 1a ustawy Pzp, ze względu na termin, w jakim wpłynęły wnioski wykonawców o udzielenie wyjaśnień, nie miał on obowiązku, a jedynie prawo udzielenia odpowiedzi. Nie zwalniało to jednak Zamawiającego z konieczności zachowania formy obowiązującej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Zatem, jeżeli Zamawiający zdecydował się na udzielenie takich wyjaśnień, winien uczynić to w formie określonej w art. 9 ust. 1 ustawy Pzp”.

 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję