Czy udzielenie wyjaśnień treści SWZ telefonicznie stanowi naruszenie przepisów ustawy Pzp


Udzielenie wyjaśnień treści SIWZ telefonicznie stanowi naruszenie przepisów Pzp

 

Zamawiający oraz wykonawcy są związani treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami i zmianami treści specyfikacji. Już samo zwrócenie się podmiotu do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi ubieganie się o udzielenie zamówienia. Podmiot, który w żaden inny sposób nie wyraził woli ubiegania się o udzielenie zamówienia, zwracając się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub żądając zmiany treści specyfikacji, staje się wykonawcą w rozumieniu art. 2 pkt 11 Pzp.

Zwrócenie się wykonawcy do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przekazanie wyjaśnień odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W uchwale z dnia 21 grudnia 2012 r., KIO/KD 97/12, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że „nieuprawnione jest stanowisko Zamawiającego, zgodnie z którym telefoniczne udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ nie stanowiło naruszenia przepisów ustawy Pzp.

Należy zgodzić się z Zamawiającym, że w świetle art. 38 ust. 1 i 1a ustawy Pzp, ze względu na termin, w jakim wpłynęły wnioski wykonawców o udzielenie wyjaśnień, nie miał on obowiązku, a jedynie prawo udzielenia odpowiedzi. Nie zwalniało to jednak Zamawiającego z konieczności zachowania formy obowiązującej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Zatem, jeżeli Zamawiający zdecydował się na udzielenie takich wyjaśnień, winien uczynić to w formie określonej w art. 9 ust. 1 ustawy Pzp”.

 

© 2015 - 2023 conexis.pl / blogprzetargi.pl / clavado.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję