Czy raport potwierdzający przyjęcie wiadomości przez serwer jest dowodem dla wykazania przesłania wiadomości

Odnosząc się do kwestii doręczenia Odwołującemu wezwania, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że Zamawiający w toku rozprawy wykazał fakt skutecznego doręczenia owego wezwania Odwołującemu za pomocą dowodu w postaci korespondencji e-mail pochodzącej z firmy LH.pl Sp. z o.o. 

Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że z jej treści jednoznacznie wynika, że z poczty Zamawiającego na adres Odwołującego (…) został przesłany e-mail o tytule: „Wezwanie do uzupełnienia” o godz. 15:20:06. O skutecznym umieszczeniu ww. wezwania na serwerze odbiorcy przesądza informacja zawierająca log z odpowiedzi serwera odbiorcy z godz. 15:20:19 z adnotacją „delivery 67153: success”. 

W kontekście powyższego Izba stanęła na stanowisku, że wiadomość zawierająca żądanie uzupełnienia dokumentów, wysłana przez Zamawiającego w dniu 2 listopada 2020 r. o godz.15:20:06 została z sukcesem umieszczona na serwerze odbiorcy.

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej raport potwierdzający przyjęcie wiadomości przez serwer odbiorcy jest wystarczającym dowodem dla wykazania przesłania wiadomości Odwołującemu. Jak wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 26 sierpnia 2016 r., KIO 1499/16 „podstawą działania poczty elektronicznej jest pewność dostarczenia wiadomości do adresata. Wszystkie protokoły i zasady rządzące działaniem poczty elektronicznej mają za zadanie zapewnienie, danie pewności wysyłającemu, że w momencie wysyłki wiadomości elektronicznej do odbiorcy, wiadomość ta zostanie do niego i tylko do niego dostarczona. W celu zapewnienia pewności dostarczenia poczty wprowadzono mechanizmy informujące nadawcę o nieprawidłowym lub błędnym nadaniu poczty lub też o błędzie serwera odbiorczego. W przypadku błędów zarówno ze strony nadawcy w postaci np. nieprawidłowego adresu odbiorcy, jak i problemów z dostarczeniem wiadomości do serwera pocztowego odbiorcy, nadawca otrzymuje wiadomość zwrotną z informacją, że wysłana wiadomość nie została dostarczona oraz kod błędu opisujący przyczynę(np. niedostępność serwera pocztowego odbiorcy, przepełnienie skrzynki odbiorczej odbiorcy, itp.). 

Dlatego też, jeżeli nadawca w ciągu kilku, kilkunastu minut nie otrzyma informacji  o błędzie w związku z wysłaną wiadomością, oznacza to, że wiadomość została prawidłowo dostarczona do serwera pocztowego odbiorcy, a tym samym, przy najbliższym połączeniu klienta pocztowego odbiorcy, zostanie ona pobrana przez odbiorcę na jego komputer. (…) 

Zgodnie natomiast z teorią domniemania doręczenia, wyrażoną w przepisie art. 61 § 2 k.c., oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią”. 

Z kolei Sąd Najwyższy - Izba Cywilna postanowieniem  z dnia 10 grudnia 2003, sygn. akt V CZ 127/03 uznał, iż oświadczenie woli w postaci elektronicznej dokonywane online zostaje złożone z chwilą jego przejścia do systemu informatycznego prowadzonego  i kontrolowanego przez odbiorcę, to jest w momencie przyjęcia oświadczenia przez serwer odbiorcy i zarejestrowania na nim odpowiednich danych. 

Wskazując na powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że Odwołujący - po pierwsze - otrzymał wezwanie do przedłożenia dokumentów wystosowane przez Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp w dniu 2 listopada 2020 roku, tj. w dniu przesłania do niego wiadomości drogą elektroniczną i - po drugie - uchybił wyznaczonemu przez Zamawiającego terminowi do ich złożenia, który przypadał na dzień 6 listopada 2020 r. na godz. 12.00. Tym samym słusznie Zamawiający uznał, że wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp.

 

Wyrok z dnia 4 grudnia 2020 r., KIO 2993/20
Źródło:  www.uzp.gov.pl 
 

© 2015 - 2023 conexis.pl / blogprzetargi.pl / clavado.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję