Jak należy postąpić, gdy przy obszernych opisach warunków udziału w postępowaniu może się okazać, że limit znaków w ogłoszeniu o zamówieniu uniemożliwia ich pełne opisanie?

Jak należy postąpić, gdy przy obszernych opisach warunków udziału w postępowaniu może się okazać, że limit znaków w ogłoszeniu o zamówieniu uniemożliwia ich pełne opisanie?

 

W wyroku z dnia 31 stycznia 2017 r., KIO 101/17 Krajowa Izba Odwoławcza odniosła się do zarzutu związanego z brakiem opisu wymagań związanych z kwalifikacjami technicznymi oraz sytuacją ekonomiczną i finansową wykonawców, co zostało przez Zamawiającego uzupełnione w drodze sprostowania ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający zamieścił w ogłoszeniu również informację o wymaganych dokumentach i oświadczeniach, chociaż nie w formie zbiorczego zestawienia oświadczeń i dokumentów. Takie zestawienie zawiera natomiast siwz, do której Zamawiający odsyła w treści ogłoszenia (rozdział VI). W ocenie Izby taki sposób zredagowania ogłoszenia, przy limicie możliwych do zamieszczenia znaków, nie narusza uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Odwołujący upatrywał w braku w ogłoszeniu wykazu oświadczeń i dokumentów, szczególnej przeszkody dla podmiotów zagranicznych, z czym Izba się nie zgada.

Przede wszystkim treść ogłoszenia o zamówieniu jak i siwz jest taka sama dla wszystkich wykonawców krajowych jak i zagranicznych. Konieczność zapoznania się z siwz jest oczywista dla każdego podmiotu, który wykazałby zainteresowanie ewentualnym udziałem w przetargu. W ocenie składu orzekającego, ogłoszenie o zamówieniu nie ma na celu powielania wszystkich zapisów z siwz, a jego celem jest umożliwienie szerokiemu kręgu podmiotów powzięcie informacji o tym, że toczy się postępowanie, którym mogą być zainteresowani z racji prowadzonej działalności. Stąd informacje zamieszczane w ogłoszeniu są okrojone do tych elementów, które pozwalają na ustalenie czego ono dotyczy i na jakich warunkach jest prowadzone.

W ocenie Izby nie można pomijać tego, że w ogłoszeniu wskazuje się miejsce publikacji siwz, która zawiera pełen opis warunków i wymagań zamawiającego, publicznie dostępnej już od dnia zamieszczenia ogłoszenia. W niniejszej sprawie Odwołujący pomija fakt, że ogłoszenie zawiera opis warunków oraz dokumentów w poszczególnych sekcjach, w tym sekcji III 1.2 i III 1.3 po sprostowaniu. Brak oddzielnego zestawienia, które stanowiłoby powtórzenie zapisów zamieszczanych w poszczególnych fragmentach ogłoszenia nie powoduje uszczerbku w merytorycznej zawartości informacji możliwych do ustalenia na podstawie treści ogłoszenia. Nie można również pomijać tego, że obecnie oświadczenia składane są na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, załączanego do oferty. Dopiero wobec wykonawcy najwyżej ocenionego Zamawiający występować będzie o złożenie dodatkowych oświadczeń i dokumentów, co zmienia wagę informacji zamieszczanych w ogłoszeniu w tym znaczeniu, że nie mają tak istotnego znaczenia dla prawidłowego złożenia oferty. Nadal pozostają istotnym elementem procedury i muszą być w sposób precyzyjny wskazane przez Zamawiającego już na etapie wszczęcia postępowania. W przypadku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego informacje o warunkach udziału i dokumentach dostępne są jednocześnie w dwóch dokumentach, tj. ogłoszeniu i siwz, do których wykonawcy mają pełen dostęp.

Przy obszernych wymaganiach może się okazać, że limit znaków w ogłoszeniu uniemożliwia ich pełne opisanie i w takiej sytuacji Zamawiający będą zmuszeni odsyłać do zapisów siwz lub dokonywać sprostowania ogłoszenia poprzez jego uzupełnienie.

W ocenie Izby, tego rodzaju sytuacje nie stanowią z automatu o naruszeniu Ustawy, jeżeli tylko zamawiający zadba o to, żeby wykonawcy mieli dostęp w ogłoszeniu do informacji o miejscu publikacji siwz możliwej do pobrania od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu, a także zadba, aby informacje zamieszczone w ogłoszeniu oraz siwz nie były ze sobą sprzeczne.

 

Teksty i sygnatury orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej pochodzą z bazy orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej dostępnej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję