Odrzucenie oferty a stawka podatku VAT

W odwołaniu odwołujący stwierdził, że zamawiający, odrzucając jego ofertę, podał, że zdaniem zamawiającego w przypadku pozycji 8 w kolumnie „i” należało wpisać „zwolniony”.

Zamawiający, podając uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty odwołującego nie podał ani tego, że w pozycji 8 w kolumnie „i” należało wpisać „zwolniony”, ani tego, jaka stawka jest właściwa.

Jedynie z faktu, że zamawiający dokonał wyboru oferty przystępującego (nie odrzucił tej oferty), który wpisał w tej pozycji „zwolniony”, a dodatkowo z faktu, że nie odrzucił oferty trzeciego z wykonawców z powodu wskazania niewłaściwej stawki podatku VAT w odniesieniu do pozycji 8 (odrzucił ofertę tego wykonawcy ze względu na niewłaściwa stawkę podatku VAT w pozycji 4 i 5), który w tej pozycji wpisał „Zwolniony” jedynie pośrednio można wnosić, że zamawiający za właściwe uznał wpisanie w kolumnie „i” pozycji 8 „zwolniony” / „ZW”, co jednak - w ocenie składu orzekającego Izby - nie jest wystarczające do ustalenia właściwej stawki podatku VAT dla ww. pozycji.

Zamawiający stwierdził także, że ze względu na to, że w dokumentacji postępowania nie wskazał, jakie stawki podatku VAT wykonawcy mają zastosować, nie ma możliwości dokonania korekty oferty w tym zakresie (w nawiązaniu do uchwały Sądy najwyższego z dnia 20 października 2011 r., III CZP 52/11).

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że właściwej - dla pozycji 8 - stawki podatku VAT zamawiający nie wskazał ani w SIWZ, ani w uzasadnieniu odrzucenia oferty odwołującego, nie podając tym samym uzasadnienia dla zastosowania owej innej, właściwej stawki podatku VAT.

Zamawiający dodatkowo odwołał się do swojej „dotychczasowej praktyki”, ale w zakresie VAT za polisy ubezpieczeniowe (nie opłat transakcyjnych), z której wynika, że „do obliczenia ceny polis ubezpieczeniowych stosowana była stawka podatku VAT w wysokości 0% - stosownie do postanowień art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o podatku od towarów i usług”, na co wskazywał także odwołujący w swoim piśmie do zamawiającego („Jeżeli chodzi o kwestię VAT za polisy ubezpieczeniowe to zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o podatku VAT to stosujemy stawkę VAT zwolniony”).

W świetle powyższego Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że czynność odrzucenia oferty odwołującego nie była czynnością prawidłową - zamawiający nie mógł bowiem stwierdzić błędu w obliczeniu ceny ze względu na zastosowanie błędnej stawki podatku VAT, nie ustalając uprzednio i nie uzasadniając, jaka stawka jest stawką właściwą.

 

Wyrok z dnia 24 kwietnia 2018 r., KIO 662/18

 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję