To, że wykonawca nie posiada w swojej ofercie sprzętu, jakiego wymaga zamawiający, nie przesądza o tym, że zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji

W wyroku z dnia 24 lipca 2014 r., KIO 1429/14, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że „zamawiającemu przysługuje uprawnienie do określenia przedmiotu zamówienia w taki sposób, który w pełni zabezpiecza jego potrzeby.

Zamawiający posiadając wiedzę o warunkach geologiczno - górniczych, w jakich będzie pracował kombajn jest uprawniony do stawiania wymogów wobec zamawianego sprzętu, o ile nie narusza to konkurencji w sposób nieuprawniony.

W sytuacji, gdy potrzeby zamawiającego są obiektywnie uzasadnione, a za takie Krajowa Izba Odwoławcza uznała wymagania określone przez zamawiającego w przedmiotowej sprawie, zamawiający jest uprawniony do wprowadzenia wymogów, które zawężają krąg potencjalnych wykonawców. Zawężenie to nie może mieć na celu preferowania określonego wykonawcy, ale uzyskanie produktu jak najbardziej odpowiadającego potrzebom zamawiającego.

Jednocześnie, zamawiający nie jest zobowiązany do takiego formułowania wymagań, aby umożliwić wszystkim wykonawcom funkcjonującym na rynku złożenie oferty.

Okoliczność, że odwołujący nie posiada w swojej ofercie sprzętu, który pozwoliłby mu na wzięcie udziału w postępowaniu z powodu nie spełniania określonych parametrów nie przesądza o tym, że zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji.

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, odwołujący, na którym spoczywa ciężar dowodu, nie wykazał, że wymagania określone w specyfikacji i kwestionowane przez odwołującego nie wynikają ze zobiektywizowanych potrzeb zamawiającego, nie wykazał też, że stawiając określone wymagania zamawiający preferuje jednego wykonawcę.”

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję