Co powinno zawierać uzasadnienie faktyczne zawiadomienia o odrzuceniu oferty?

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 1 lutego 2017 r., KIO 87/17, wykonawca nie może domyślać się przesłanek wykluczenia go z postępowania.

Zamawiający powinien w sposób precyzyjny i rzeczowy oraz bezpośredni wyjaśnić w uzasadnieniu przyczyny wykluczenia wykonawcy z postępowania.

W przeciwnej sytuacji uniemożliwia to obronę wykonawcy podjętą na drodze postępowania odwoławczej.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 26 września 2016 r., KIO 1710/16, przepis art. 92 ust. 1 pkt 2 Pzp stanowi realizację zasad postępowania o udzielenie zamówienia publicznej, takich jak jawność postępowania oraz równe traktowanie wykonawców i zachowanie uczciwej konkurencji, nakłada na zamawiającego obowiązek podania wykonawcom podstaw faktycznych odrzucenia oferty jednocześnie z przekazaniem informacji o wyborne oferty najkorzystniejszy, a po strome wykonawcy kształtuje prawo do uzyskania pełny i rzetelnej wiedzy na temat przyczyn odrzucenia oferty.

To na podstawie informacji przekazanej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 Pzp wykonawca po pierwsze podejmuje decyzję, czy skorzystać ze środków ochrony prawnej, a po drugie - jakie zarzuty sformułować w odwołaniu i w jaki sposób polemizować ze stanowiskiem zamawiającego).

Uzasadnienie faktyczne zawiadomienia o odrzuceniu oferty powinno wyczerpująco obrazować jakie przyczyny legły u podstaw decyzji zamawiającego, tak aby wykonawca, gdy oceny zamawiającego nie podziela, mógł się do wskazanych przez Zamawiającego chybień ustosunkować.

Nieprzedstawienie pełnego uzasadnienia odrzucenia odrzucenie oferty, niepodanie wykonawcy podstaw faktycznych tej czynności (zakresu nieprawidłowości i przyczyn, dla których Zamawiający uznaje je za mające znaczenie merytoryczne) i powoływanie się na nie dopiero w toku postępowania odwoławczego, stanowi naruszenie art. 92 ust. 1 pkt 2 Pzp.

Podstawy faktyczne odrzucenia oferty nie mogą pozostawać w sferze domysłów wykonawcy, ale muszą być mu wprost zakomunikowane (zob. również wyrok z dnia 9 września 2016 r., KIO 1573/16 i wyrok z dnia 2 sierpnia 2016 r., KIO 1346/16).

 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję