Czy kierownik zamawiającego sam może dokonywać czynności, które powierzył komisji przetargowej?

Czy kierownik zamawiającego sam może dokonywać czynności, które powierzył komisji przetargowej?

 

Komisję przetargową powołuje oraz dokonuje zmian w jej składzie kierownik zamawiającego (osoba lub organ, który - zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub umową - jest uprawniony do zarządzania zamawiającym, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez zamawiającego). Kierownik zamawiającego określa również organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej, mając na celu zapewnienie sprawności jej działania, indywidualizacji odpowiedzialności jej członków za wykonywane czynności oraz przejrzystości jej prac.

Uprawnienie kierownika zamawiającego do powołania komisji przetargowej oraz dokonywania zmian w jej składzie wynika nie tylko z art. 19 Pzp, ale także art. 18 ust. 1 Pzp. Na podstawie art. 18 ust. 1 Pzp kierownik zamawiającego odpowiada bowiem za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia.

Powołanie komisji przetargowej, dokonywanie zmian w jej składzie oraz określanie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej są czynnościami zastrzeżonymi dla kierownika zamawiającego.

Oczywiście na podstawie art. 18 ust. 2 zdanie drugie Pzp kierownik zamawiającego może powierzyć pisemnie wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności, określonych w art. 14 - 27 Pzp, w tym również powołanie komisji przetargowej, dokonywanie zmian w jej składzie oraz określanie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej pracownikowi zamawiającego.

Oznacza to, że kierownik zamawiającego, mimo że powołał komisję przetargową, sam może zawsze dokonywać również tych czynności, które powierzył komisji przetargowej.

Powyższe wynika również z faktu, iż komisja jest tylko zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego powoływanym do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert (art. 20 ust. 1 Pzp). Komisja przetargowa nie ma uprawnień decyzyjnych, a tylko  przedstawia kierownikowi zamawiającego propozycje wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, a także w zakresie, o którym mowa w art. 20 ust. 1 Pzp, występuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 20 ust. 3 Pzp).

To kierownik zamawiającego decyduje o wyniku postępowania.

 

Zespół conexis.pl

 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję