Członek komisji przetargowej, który naruszył dyscyplinę finansów publicznych, może nie ponosić odpowiedzialności z to naruszenie

Członek komisji przetargowej - pracownik zamawiającego, który naruszył dyscyplinę finansów publicznych wskutek wykonania polecenia kierownika zamawiającego, nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli przed wykonaniem polecenia zgłosił pisemnie zastrzeżenie i, pomimo tego zastrzeżenia, otrzymał pisemne potwierdzenie wykonania polecenia albo polecenie nie zostało odwołane albo zmienione.

W tym przypadku odpowiedzialność ponosi kierownik zamawiającego, który podpisał się pod pisemnym poleceniem wykonania polecenia (zob. 29 ust. 1 i 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych).

Za polecenie służbowe należy uznać polecenie wydane członkowi komisji przetargowej - pracownikowi zamawiającego przez jego przełożonego pisemnie, faksem, drogą elektroniczną lub w inny udokumentowany sposób. Istotne jest, aby treść polecenia identyfikowała wydającego polecenie.

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zostaje wyłączona w przypadku wykonania polecenia bezprawnego, jeżeli wykonujący je zgłosił pisemne zastrzeżenia. W przypadku wydania przez przełożonego polecenia stanowiącego naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz przestępstwo (a w przypadku pracowników samorządowych - również wykroczenie lub czyn grożący niepowetowanymi stratami) wykonanie takiego polecenia, niezależnie od zgłoszenia wobec niego pisemnego zastrzeżenia przez podwładnego i jego potwierdzenia lub nieodwołania, nie wyłącza odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a tym bardziej prawnokarnej, karnoskarbowej czy wykroczeniowej.


Opracowanie: Zespół conexis.pl

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję