Skala innych omyłek w ofercie i ich wpływ na cenę oferty

Skala innych omyłek w ofercie i ich wpływ na cenę oferty

 

Zamawiający poinformował wykonawcę o poprawieniu omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp:

  1. w kosztorysie „Przejście ekologiczne PE5/B - km 16+187,80” nie zostały wycenione trzy pozycje znajdujące się pod poz. 8. „Żelbetowe elementy prefabrykowane”; dla niewycenionych pozycji Zamawiający wpisał 0 zł; poprawienie omyłki nie spowodowało zmiany ceny oferty;
  2. w kosztorysie „Przejście ekologiczne PE6/B - km 16+549,81” nie zostały wycenione trzy pozycje znajdujące się pod poz. 8. „Żelbetowe elementy prefabrykowane”; dla niewycenionych pozycji Zamawiający wpisał 0 zł; poprawienie omyłki nie spowodowało zmiany ceny oferty;
  3. w kosztorysie „Obiekt WD-2 (DK16)” nie została wyceniona pozycja 52 „Ściany z gruntu zbrojonego zbrojeniem (...)”, zostały natomiast wycenione pozycje znajdujące się pod pozycją 52, które są pozycjami informacyjnymi (pomocniczymi); dla niewycenionej pozycji Zamawiający wpisał cenę jednostkową 142,65 zł, obliczoną jako suma wartości z pozycji pomocniczych podzielona przez ilość jednostek; w miejsce ceny jednostkowej i wartości dla pozycji pomocniczych Zamawiający wstawił kreski; w wyniku poprawienia omyłki wartość przedmiotowego kosztorysu uległa zmniejszeniu o 2,11 zł, co było wynikiem zaokrągleń liczb;
  4. w kosztorysie „Obiekt WD-4 (DK16)” nie została wyceniona pozycja 51 „Ściany z gruntu zbrojonego zbrojeniem (...)”; zostały natomiast wycenione pozycje znajdujące się pod pozycją 51, które są pozycjami informacyjnymi (pomocniczymi); dla niewycenionej pozycji Zamawiający wpisał cenę jednostkową 158,90 zł, obliczoną jako suma wartości z pozycji pomocniczych podzielona przez ilość jednostek; w miejsce ceny jednostkowej i wartości dla pozycji pomocniczych Zamawiający wstawił kreski; w wyniku poprawienia omyłki wartość przedmiotowego kosztorysu uległa zwiększeniu o 1,46 zł, co było wynikiem zaokrągleń liczb;

Odnosząc się do powyższego stanu faktycznego, Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że czynność Zamawiającego polegająca na poprawieniu omyłek w ofercie wykonawcy była zgodna z przepisami Pzp.

Jak wskazał podczas rozprawy Zamawiający, wykonawcy musieli wypełnić 52 kosztorysy. Konsorcjom S. prawidłowo wypełniło 2560 pozycji, popełniając błąd w ośmiu pozycjach. Poprawienie oferty doprowadziło do minimalnej zmiany ceny ofertowej (0,65 zł). W ocenie Izby liczba pozycji kosztorysu, które musieli wycenić wykonawcy oraz liczba źle wypełnionych przez Przystępującego pozycji prowadzą do wniosku, że zastosowanie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp było nie tylko uzasadnione, ale nawet obowiązkowe.

Skala niezgodności świadczy bowiem o tym, że była ona wynikiem omyłki. Rację ma Odwołujący twierdząc, że niewycenienie wszystkich pozycji kosztorysu stanowi niezgodność oferty z treścią SIWZ. Uszło jednak uwadze Odwołującego, że sam fakt wystąpienia takiej niezgodności nie przesądza o niemożliwości poprawienia omyłki, bowiem art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp wprost stanowi, że zamawiający poprawia w ofercie omyłki polegające właśnie na niezgodności oferty z SIWZ, pod warunkiem, że nie spowoduje to istotnych zmian w treści oferty.

Podkreślić należy, że celem wprowadzenia powyższego przepisu było niedopuszczenie do odrzucania ofert obarczonych nieistotnymi wadami, będącymi wynikiem różnego rodzaju błędów i omyłek, które nie prowadzą do istotnych zmian w treści oferty, tj. nie zniekształcają w znaczącym stopniu oświadczenia woli wykonawcy ubiegającego się o zamówienie.

Ze względu na skalę omyłek w ofercie Przystępującego i ich znikomy wpływ na cenę oferty nie można mówić, że ich poprawienie stanowiło istotną zmianę treści oferty. Przeciwnie, odrzucenie tej oferty, bez zastosowania art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, należałoby uznać za naruszenie przepisów Pzp (zob. wyrok z dnia 7 listopada 2014 r., KIO 2184/14; KIO 2185/14).

 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję