Poprawienie w ofercie dwóch rożnych cen jednostkowych

Przystępujący podał dwie różne ceny jednostkowe w formularzu ofertowym (poz. 19-135 zł i poz. 20-125 zł) w pozycjach, gdzie miał podać takie same ceny.

Przystępujący twierdzi, że nie ma to wpływu na wybór oferty, gdyż obie z tych cen jednostkowych, po zastosowaniu przewidzianych w specyfikacji działań arytmetycznych, cyt. „zmiana ceny jednostkowej (ze 125 na 135) nie prowadziłaby do zmiany rankingu ofert”. Przystępujący wskazał zastosowanie art. 87 ust. 2 pkt 3 P.z.p. i na poprawienie ceny jednostkowej ze 125 zł na 135 zł, chociaż przystępujący nie wskazał podstaw do takiego działania ani do innego działania - poprawienia ze 135 zł na 125 zł. Przepis art. 87 ust. 2 pkt 3 P.z.p. brzmi „Zamawiający poprawia w ofercie (...) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty (...) niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona”.

Jednak przystępujący nie wskazał przyczyn, dla których zamawiający miałby poprawić kwotę 125 zł na kwotę 135 zł, a nie na odwrót.

Przystępujący tylko stwierdził, że cyt. z protokołu rozprawy „w ofercie została omyłkowo wpisana kwota 125 zł, zamiast 135 zł, co wyniknęło z pomyłki wpisującego, który zamiast klawisza „3” wcisnął klawisz sąsiadujący „2””.

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że zamawiający nie mógł potraktować zamieszczenia w ofercie dwóch wartości cen jednostkowych, jako oczywistej omyłki pisarskiej, gdyż ta omyłka nie jest tego typu omyłką, że widać ją niejako na pierwszy rzut oka, a zamawiający wie jak taką omyłkę poprawić.
Wyrok z dnia 19 czerwca 2015 r., KIO 1195/15

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję