Uprawnienie do zażądania próbki ograniczone jest przez art. 25 ust. 1 Pzp, zgodnie z którym w postępowaniu zamawiający żądając próbki nie może narażać wykonawców na nadmierne obciążenia finansowe

Uprawnienie do zażądania próbki ograniczone jest przez art. 25 ust. 1 Pzp, zgodnie z którym w postępowaniu zamawiający żądając próbki nie może narażać wykonawców na nadmierne obciążenia finansowe

 

Niezbędność, o której mowa w art. 25 ust.1 Pzp należy odnosić zarówno do możliwości zażądania próbki oraz właściwości próbki. Zakres żądania próbki musi być niezbędny dla przeprowadzenia postępowania. Niezależnie od tego, przy żądaniu próbki należy uwzględnić przepisy art. 96 ust. 2 i art. 97 Pzp. Złożona próbka stanowi załącznik do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, który zamawiający ma obowiązek przechowywać przez okres 4 lat od zakończenia tego postępowania, z wyjątkiem próbek zwróconych na wniosek wykonawców, których oferty nie zostały wybrane. A contrario próbka złożona przez wykonawcę, z którym została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego nie podlega zwrotowi i przez 4 lata musi być przechowywana, jako załącznik protokołu postępowania.


Zamawiający musi zatem brać pod uwagę, czy żądanie próbki nie naraża wykonawców na nadmierne obciążenia finansowe. W takim przypadku zamawiający powinien zrezygnować z żądania próbki na rzecz prezentacji przez wykonawcę oferowanego produktu w toku badania ofert, gdyż nie wiąże się z koniecznością zatrzymania prezentowanego produktu nawet w przypadku wykonawcy, któremu udzielono zamówienia.


Z uwagi na zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowanie wykonawców oraz jawności i pisemności postępowania procedura przeprowadzenia prezentacji powinna być opisana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jej przebieg i rezultaty odpowiednio udokumentowane. Choć przepisy Pzp nie zawierają wprost przepisów dotyczących prezentacji, skoro stanowi ona w jakiejś mierze substytut próbki, również powinna być przewidziana wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Józef Edmund Nowicki

 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję