Czy wymaganie w SIWZ, aby wykonawca oznaczył kopertę ze składaną ofertą swoją nazwą i dokładnym adresem stanowi naruszenie przepisów Pzp, w sytuacji, gdy treść ofert do czasu ich otwarcia jest niejawna, a dopiero podczas otwarcia ofert podaję się nazwy i adresy wykonawców?

Najlepsze komentarze czytaj wPrzetargach.pl

www.wPrzetargach.pl

 

Czy wymaganie w SIWZ, aby wykonawca oznaczył kopertę ze składaną ofertą swoją nazwą i dokładnym adresem stanowi naruszenie przepisów Pzp, w sytuacji, gdy treść ofert do czasu ich otwarcia jest niejawna, a dopiero podczas otwarcia ofert podaję się nazwy i adresy wykonawców?

 

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu, odpowiednio do ich otwarcia.

Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 86 ust. 1 w związku z art. 86 ust. 4 Pzp przez wymaganie w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, aby wykonawca oznaczył kopertę ze składaną ofertą swoją nazwą i dokładnym adresem w sytuacji gdy, to dopiero podczas otwarcia ofert podaję się nazwy i adresy wykonawców, ponieważ treść ofert do czasu ich otwarcia jest niejawna.

W konsekwencji Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu wykreślenie z treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania umieszczenia na kopercie z ofertą nazwy i dokładnego adresu wykonawcy.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 86 ust. 1 w związku z art. 86 ust. 4 Pzp Odwołujący stwierdził, że wymaganie oznaczenia koperty, w której ma znajdować się oferta nazwą i dokładnym adresem wykonawcy nie ma żadnej podstawy prawnej i narusza art. 86 ust. 1 w związku z art. 86 ust. 4 Pzp, ponieważ dane wykonawcy winny być ujawnione dopiero podczas otwarcia ofert.

 

Czytaj więcej ...

Czy wymaganie w SIWZ, aby wykonawca oznaczył kopertę ze składaną ofertą swoją nazwą i dokładnym adresem w sytuacji gdy, to dopiero podczas otwarcia ofert podaję się nazwy i adresy wykonawców, ponieważ treść ofert do czasu ich otwarcia jest niejawna, stanowi naruszenie przepisów Pzp? >>>

 

Czytaj także:

Pojęcie treści oferty nie zostało zdefiniowane w przepisach Pzp, jednak orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej wypracowało jednolity pogląd, co do formy i treści oferty >>>

Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty częściowej, jeżeli przedmiot zamówienia jest podzielny >>>

Termin na przygotowanie i złożenie ofert musi uwzględniać rozmiary i skomplikowanie przedmiotu zamówienia >>>

Czy kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia obejmuje opcję? >>>

 

© 2015 - 2023 conexis.pl / blogprzetargi.pl / clavado.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję