Czy członek komisji przetargowej może decydować za kierownika zamawiającego

Powołując komisję przetargową kierownik zamawiającego określa organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej, mając na celu zapewnienie sprawności jej działania, indywidualizacji odpowiedzialności jej członków za wykonywane czynności oraz przejrzystości jej prac (art. 55 ust. 3 ustawy Pzp). Określenie zakresu obowiązków członków komisji przetargowej jest związane z indywidualizacją odpowiedzialności jej członków za wykonywane czynności. Indywidualizacja odpowiedzialności członków komisji za wykonywane czynności polega na przypisaniu konkretnych czynności poszczególnym członkom komisji. Osoby inne niż kierownik zamawiającego, w tym członkowie komisji przetargowej, odpowiadają bowiem za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia tylko w takim zakresie, w jakim powierzono im czynności w postępowaniu oraz czynności związane z przygotowaniem postępowania (art. 52 ust. 2 zdanie 1 ustawy Pzp). 

Powołanie i odwołanie komisji przetargowej, dokonywanie zmian w jej składzie, odrzucenie oferty, wykluczenie wykonawcy, wybór najkorzystniejszej oferty, unieważnienie postępowania to czynności zastrzeżone dla kierownika zamawiającego to tylko niektóre czynności zastrzeżone dla kierownika zamawiającego. 

Komisja przetargowa przedstawia kierownikowi zamawiającego m. in. propozycje odrzucenia oferty, wykluczenia wykonawcy, wyboru najkorzystniejszej oferty, a jeżeli zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, występuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 54 ust. 2 ustawy Pzp). O odrzuceniu oferty, wykluczeniu wykonawcy, wyborze najkorzystniejszej oferty, unieważnieniu postępowania (czynnościach zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego) decyduje kierownik zamawiającego albo pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył, w formie pisemnej, dokonanie takiej czynności (art. 52 ust. 2 zdanie drugie ustawy Pzp). 

Zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy Pzp kierownik zamawiającego określa organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej, mając na celu zapewnienie sprawności jej działania, indywidualizacji odpowiedzialności jej członków za wykonywane czynności oraz przejrzystości jej prac. Na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy Pzp kierownik zamawiającego określając zakres obowiązków członków komisji przetargowej, może powierzyć członkowi komisji przetargowej - pracownikowi zamawiającego, czynności związane z przygotowaniem postępowania i czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a na podstawie art. 52 ust. 2 zdanie 2 ustawy Pzp może powierzyć temu członkowi komisji przetargowej zastrzeżone dla niego (kierownika zamawiającego) czynności związane z przygotowaniem postępowania i czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia (np. zatwierdzanie SWZ, wybór najkorzystniejszej oferty).
 

© 2015 - 2023 conexis.pl / blogprzetargi.pl / clavado.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję