Żądanie od wykonawcy wykazania, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wartość złożonej oferty

Żądanie od wykonawcy wykazania, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wartość złożonej oferty

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu i w siwz dokonał opisu sposobu oceny spełniania warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej wymagając od wykonawcy wykazania, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wartość złożonej oferty ...

czytaj więcej 5 mar 2019, 08:52
Błąd popełniony na etapie badania oferty, ujawniony po wyborze oferty najkorzystniejszej, skutkować powinien w pierwszeństwie unieważnieniem takiej czynności, jako stanowiącej efekt niewłaściwie przeprowadzonej procedury badania oferty

Błąd popełniony na etapie badania oferty, ujawniony po wyborze oferty najkorzystniejszej, skutkować powinien w pierwszeństwie unieważnieniem takiej czynności, jako stanowiącej efekt niewłaściwie przeprowadzonej procedury badania oferty

Znaczenie pojęcia badania oferty jest bardziej pojemne i obejmuje również chociażby takie kwestie jak: prawidłowość zabezpieczenia oferty wadium (czy, szerzej, istnienie podstaw do odrzucenia oferty), złożenie oferty przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, kompletność dokumentów wymaganych przez zamawiającego ...

czytaj więcej 28 lut 2019, 00:00
Wystarczy lakoniczna odpowiedź na wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, by skutecznie odrzucić ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 Pzp

Wystarczy lakoniczna odpowiedź na wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, by skutecznie odrzucić ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 Pzp

Odwołujący udzielił odpowiedzi, podając, że zaoferowana przez niego cena jest ceną realną i rynkową. Przywołał orzecznictwo definiujące rażąco niską cenę. Podał, że wykorzysta wysokie kwalifikacje i bogate doświadczenie zespołu pracowników oraz sprawdzone rozwiązania technologiczne. Oświadczył, że ...

czytaj więcej 25 lut 2019, 00:00
Co powinien zrobić zamawiający, gdy wykonawca wezwany w trybie art. 184 Pzp nie przedłużył ważności wadium albo nie wniósł nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy - wykluczyć wykonawcę, czy odrzucić ofertę tego wykonawcy?

Co powinien zrobić zamawiający, gdy wykonawca wezwany w trybie art. 184 Pzp nie przedłużył ważności wadium albo nie wniósł nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy - wykluczyć wykonawcę, czy odrzucić ofertę tego wykonawcy?

Należy zauważyć, że po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw zostało zachowane dotychczasowego brzmienia art. 184 Pzp, co oznacza, że ...

czytaj więcej 22 lut 2019, 00:00
Jeżeli wykonawca nie utrzyma ciągłości polisy OC, zamawiający może zawrzeć takie ubezpieczenie, regularnie potrącając składkę na takie ubezpieczenie z dowolnej kwoty należnej wykonawcy z tytułu realizacji umowy

Jeżeli wykonawca nie utrzyma ciągłości polisy OC, zamawiający może zawrzeć takie ubezpieczenie, regularnie potrącając składkę na takie ubezpieczenie z dowolnej kwoty należnej wykonawcy z tytułu realizacji umowy

Zarzut naruszenia art. 148 ust. 1 w zw. z art. 150 ust. 2 Pzp przez wprowadzenie dodatkowego sposobu zabezpieczenia należytego wykonania umowy polegającego na konieczności utrzymywania przez wykonawcę ciągłości polis OC oraz w sytuacji gdy wykonawca nie utrzyma ciągłości polisy OC, przyznanie zamawiającemu uprawnienia do zawarcia i utrzymania takiego ubezpieczenia, regularnego potrącania składki na takie ubezpieczenie z dowolnej kwoty należnej wykonawcy z tytułu realizacji umowy, które zamawiający będzie musiał zapłacić ubezpieczycielowi ...

czytaj więcej 19 lut 2019, 00:00

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję