Powierzenie wykonywania zastrzeżonych czynności i powierzenie pomocniczych działań zakupowych

Powierzenie wykonywania zastrzeżonych czynności i powierzenie pomocniczych działań zakupowych

Użyte w art. 15 ust. 2 pkt 4 Pzp sformułowanie „przygotowanie postępowań o udzielenie zamówienia i przeprowadzanie ich, w imieniu i na rzecz zamawiającego” oznacza, że zamawiający może powierzyć własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej zarówno czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania, jak i tylko czynności związane z przygotowaniem albo tylko czynności związane z przeprowadzeniem postępowania.

czytaj więcej 10 gru 2019, 00:05
Sytuacja, gdy zamawiający dobrowolnie decyduje się na stosowanie ustawy - Prawo zamówień publicznych w zamówieniach i konkursach, w których nie ma obowiązku jej stosowania

Sytuacja, gdy zamawiający dobrowolnie decyduje się na stosowanie ustawy - Prawo zamówień publicznych w zamówieniach i konkursach, w których nie ma obowiązku jej stosowania

Krajowa Izba Odwoławcza również uznała, że skoro zgodnie z treścią art. 4 pkt 8 ustawy Pzp „ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro” to doświadczenie w zamówieniach nie przekraczających ...

czytaj więcej 10 gru 2019, 00:00
Przepis art. 87 ust. 1 Pzp stanowi narzędzie zamawiającego do doprowadzenia niezrozumiałej treści oferty wykonawcy w konkretnym zakresie zrozumiałą, poprzez złożenie przez wykonawcę „uwag”, które nie sposób rozumieć inaczej niż jako oświadczenie własne wzywanego do wyjaśnień wykonawcy

Przepis art. 87 ust. 1 Pzp stanowi narzędzie zamawiającego do doprowadzenia niezrozumiałej treści oferty wykonawcy w konkretnym zakresie zrozumiałą, poprzez złożenie przez wykonawcę „uwag”, które nie sposób rozumieć inaczej niż jako oświadczenie własne wzywanego do wyjaśnień wykonawcy

Żądanie od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści oferty, co wprost wynika z brzmienia ww. artykułu, jest uprawnieniem zamawiającego, czego odwołujący nie kwestionował. Nie można jednak utożsamiać żądania złożenia wyjaśnień z żądaniem złożenia dokumentów ...

czytaj więcej 9 gru 2019, 15:02

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję