Czy główny księgowy może być członkiem komisji przetargowej ?

Czy główny księgowy może być członkiem komisji przetargowej ?

Czynności określone w art. 20 ust. 1 i 2 Pzp nie obejmują również wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi oraz wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych ...

czytaj więcej 12 mar 2018, 00:00
Określenie warunki udziału w postępowaniu przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tak jak w przypadku pojedynczych wykonawców

Określenie warunki udziału w postępowaniu przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tak jak w przypadku pojedynczych wykonawców

W ocenie Prezesa UZP zamawiający nie może wymagać posiadania zdolności ekonomicznej oraz wiedzy i doświadczenia w całości przez jednego członka konsorcjum lub podmiot trzeci, ponieważ nie tylko ograniczałoby to swobodę tworzenia konsorcjum oraz korzystania z potencjału podmiotu trzeciego, ale także sprzeciwiałoby się istocie i celowi zawierania konsorcjum oraz polegania na zdolności ekonomicznej oraz wiedzy i doświadczeniu podmiotu trzeciego ...

czytaj więcej 7 mar 2018, 11:00
Wezwanie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, a zostały złożone oferty o takiej samej cenie

Wezwanie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, a zostały złożone oferty o takiej samej cenie

Zamawiający nie może dokonać oceny ofert, nie dokonując poprawienia w ofercie oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia ...

czytaj więcej 7 mar 2018, 10:50

© 2015 - 2017 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję