Możliwość udzielenia zamówienia z wolej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp jest uzależniona od szczególnego charakteru danego zamówienia, jego specyficznych cech technicznych powodujących, że na rynku nie występuje więcej niż jeden podmiot, który mógłby wykonać zamówienie

Możliwość udzielenia zamówienia z wolej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp jest uzależniona od szczególnego charakteru danego zamówienia, jego specyficznych cech technicznych powodujących, że na rynku nie występuje więcej niż jeden podmiot, który mógłby wykonać zamówienie

Zaznaczyć należy, że ustawodawca użył w przepisie funktorów alternatywy nierozłącznej (lub) oraz koniunkcji (i), oznacza to, że w przypadku udzielania zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp wystarczy, że wystąpi chociażby jedna z ustawowych przeszkód technicznych ...

czytaj więcej 10 maj 2019, 07:14
Aktualność informacji z Krajowego Rejestru Karnego

Aktualność informacji z Krajowego Rejestru Karnego

W praktyce oznacza to, że dopuszczalne jest wykazywanie braku podstaw do wykluczenia za pomocą zaświadczeń opatrzonych inną (późniejszą) datą niż zaświadczenia o niekaralności składane w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego z art. 26 ust. 1 Pzp ...

czytaj więcej 9 maj 2019, 08:25
Nawet opis przedmiotu zamówienia dokonany w taki sposób, że wyłącznie jeden wykonawca może złożyć zgodną nim ofertę, może nie być poczytany za naruszenie zasad wyrażonych w art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 Pzp

Nawet opis przedmiotu zamówienia dokonany w taki sposób, że wyłącznie jeden wykonawca może złożyć zgodną nim ofertę, może nie być poczytany za naruszenie zasad wyrażonych w art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 Pzp

Dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który dyskryminuje jakikolwiek produkt stanowiący element składowy zamówienia, lub eliminuje jakąkolwiek technologię bez uzasadnionej przyczyny stanowi naruszenie zasady uczciwej konkurencji ...

czytaj więcej 6 maj 2019, 08:05
Czy wykonawca ponosi negatywne skutki wadliwego funkcjonowania swojego serwera, jeżeli nie jest to skutkiem jego zaniedbań?

Czy wykonawca ponosi negatywne skutki wadliwego funkcjonowania swojego serwera, jeżeli nie jest to skutkiem jego zaniedbań?

W uzasadnieniu prawnym Odwołujący wskazał również, że dla oceny skutków prawnych oświadczenia woli zamawiającego złożonego w formie elektronicznej (w tym przypadku wezwania do złożenia wyjaśnień) nie ma znaczenia moment wysłania wiadomości elektronicznej zawierającej to oświadczenie, ale moment, w którym odbiorca miał możliwość zapoznania się z jego treścią ...

czytaj więcej 6 maj 2019, 08:00
Czy zgłoszenie przez wykonawcę robót budowlanych do odbioru zawsze nakłada na zamawiającego obowiązek odbioru tych robót?

Czy zgłoszenie przez wykonawcę robót budowlanych do odbioru zawsze nakłada na zamawiającego obowiązek odbioru tych robót?

Czynność odbioru obiektu budowlanego jest czynnością jednostronną i obowiązkiem inwestora, do którego powinien on przystąpić po zakończeniu robót i przedstawieniu ich do odbioru. Celem dokonania odbioru robót jest potwierdzenie ich wykonania co do zakresu, jakości oraz tego czy zostały one wykonane zgodnie z umową o roboty budowlane ...

czytaj więcej 2 maj 2019, 00:01

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję