Czy brak dokumentacji projektowej dla całości robót budowlanych stanowiących jedno zamierzenie budowane uprawnia zamawiającego do wyłączenia z ustalenia wartości zamówienia tej części robót, dla których nie została jeszcze sporządzona dokumentacja projektowa? Zamówienie jest finansowane ze środków UE

Czy brak dokumentacji projektowej dla całości robót budowlanych stanowiących jedno zamierzenie budowane uprawnia zamawiającego do wyłączenia z ustalenia wartości zamówienia tej części robót, dla których nie została jeszcze sporządzona dokumentacja projektowa? Zamówienie jest finansowane ze środków UE

W przypadku zamówień objętych projektem współfinansowanym, podstawą uznania określonych robót budowlanych jako odrębnych zamówień nie może być ...

czytaj więcej 9 sie 2018, 00:00
Precyzyjne i jasne formułowanie warunków przetargu, a następnie ich literalne i ścisłe egzekwowanie jest jedną z podstawowych gwarancji, czy wręcz warunkiem sine qua non, realizacji zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców

Precyzyjne i jasne formułowanie warunków przetargu, a następnie ich literalne i ścisłe egzekwowanie jest jedną z podstawowych gwarancji, czy wręcz warunkiem sine qua non, realizacji zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców

Udostępnienie SIWZ jest czynnością prawną powodującą powstanie zobowiązania po stronie zamawiającego, który jest związany swoim oświadczeniem woli co do warunków prowadzenia postępowania i kształtu zobowiązania wykonawcy wymienionych w SIWZ.

czytaj więcej 8 sie 2018, 19:34
Czy przy obliczaniu wartości zamówienia na roboty budowlane uwzględnia się także wartość usług na opracowanie kosztorysu inwestorskiego, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - art. 33 ust. 2 Pzp?

Czy przy obliczaniu wartości zamówienia na roboty budowlane uwzględnia się także wartość usług na opracowanie kosztorysu inwestorskiego, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - art. 33 ust. 2 Pzp?

W praktyce stosowanie art. 33 ust. 2 Pzp budzi kontrowersje. Czy zatem na podstawie art. 33 ust. 2 Pzp, w przypadku ustalania wartości zamówienia na wykonanie robót budowlanych, zamawiający jest obowiązany uwzględnić również wartość zamówienia na usługi opracowania kosztorysu inwestorskiego, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, dotyczące tych robót ...

czytaj więcej 8 sie 2018, 11:24
Czy przepis art. 22 ust. 6 Pzp będzie miał zastosowanie, jeżeli wykonawca nie powoływał się przy złożeniu oferty w oświadczeniu JEDZ na zasoby podmiotów trzecich, a uczynił to dopiero na późniejszym etapie postępowania?

Czy przepis art. 22 ust. 6 Pzp będzie miał zastosowanie, jeżeli wykonawca nie powoływał się przy złożeniu oferty w oświadczeniu JEDZ na zasoby podmiotów trzecich, a uczynił to dopiero na późniejszym etapie postępowania?

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów powinno być zawarte w ofercie tj. być załączone do oferty. Zobowiązanie to stanowi punkt wyjścia do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywanej przez zamawiającego w pierwszej kolejności w oparciu o oświadczenia wykonawców składane na formularzu JEDZ.

czytaj więcej 6 sie 2018, 08:19
Spotkałam się z opinią, że przy ustalaniu wartości zamówienia na dostawy artykuły spożywcze zamawiający nie może dzielić zamówienia na poszczególne grupy asortymentowe, ponieważ będzie to podział zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów Pzp. Zwłaszcza, gdy na rynku są wykonawcy, którzy mogliby udzielić zamówienia na całość. Czy jest to opinia uzasadniona?

Spotkałam się z opinią, że przy ustalaniu wartości zamówienia na dostawy artykuły spożywcze zamawiający nie może dzielić zamówienia na poszczególne grupy asortymentowe, ponieważ będzie to podział zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów Pzp. Zwłaszcza, gdy na rynku są wykonawcy, którzy mogliby udzielić zamówienia na całość. Czy jest to opinia uzasadniona?

Zamawiający w jednym postępowaniu powinien nabywać określonego rodzaju dobra, jeśli zachodzi możliwości ich realizacji przez jednego wykonawcę (element podmiotowy) i gdy posiadają one podobne przeznaczenie lub funkcję, tzw. zamówienia tego samego rodzaju (element przedmiotowy). Warto jednak zauważyć, że ...

czytaj więcej 2 sie 2018, 00:00

© 2015 - 2017 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję