Podpis ma określony cel, ponieważ jest potwierdzeniem złożonego oświadczenia i aby skutecznie takie potwierdzenie stanowić, musi spełniać podstawowy wymóg - musi pozwalać na identyfikację osoby, która bądź w imieniu własnym, bądź w imieniu reprezentowanego przez siebie podmiotu

Podpis ma określony cel, ponieważ jest potwierdzeniem złożonego oświadczenia i aby skutecznie takie potwierdzenie stanowić, musi spełniać podstawowy wymóg - musi pozwalać na identyfikację osoby, która bądź w imieniu własnym, bądź w imieniu reprezentowanego przez siebie podmiotu

Nie można zatem formułować ogólnych wskazań co do długości lub kształtu podpisu, poza tym, że ma on stanowić napisane nazwisko, niekoniecznie czytelnie, ale w sposób charakterystyczny dla osoby podpisanej ...

czytaj więcej 30 sty 2018, 10:14
ZAMÓWIENIA DO 30 000 EURO

ZAMÓWIENIA DO 30 000 EURO

Należy przy tym stwierdzić, że okoliczność, iż zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia stosując instytucje Prawa zamówień publicznych, nie ma znaczenia prawnego, w szczególności nie uprawnia wykonawców do skutecznego wniesienia odwołania ...

czytaj więcej 15 sty 2018, 11:37
Ministerstwo Rozwoju na obecnym etapie nie rekomenduje zakupu gotowych rozwiązań informatycznych - w formie licencji czy Portali e-Usług - umożliwiających elektroniczną komunikację w rozumieniu przepisów prawa zamówień publicznych

Ministerstwo Rozwoju na obecnym etapie nie rekomenduje zakupu gotowych rozwiązań informatycznych - w formie licencji czy Portali e-Usług - umożliwiających elektroniczną komunikację w rozumieniu przepisów prawa zamówień publicznych

Dostarczenie zamawiającym Publicznego Portalu e-Usług będzie pierwszym krokiem do zbudowania rozwiązania systemowego. Portal będzie rozwiązaniem ogólnodostępnym i uniwersalnym, szczególnie przydatnym dla zamawiających, którzy nie potrzebują zaawansowanych narzędzi informatycznych do obsługi zamówień publicznych.

czytaj więcej 28 gru 2017, 00:01
Czy błędem jest niezamieszczenie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, informacji o obowiązku przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp ?

Czy błędem jest niezamieszczenie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, informacji o obowiązku przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp ?

W przypadku oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, ustawodawca nie pozostawił możliwości ...

czytaj więcej 22 gru 2017, 00:01
Zamawiający w opisie kryteriów, którymi będzie się kierował przy wyborze oferty, podał, że jednym z kryteriów oceny ofert będzie termin wykonania zamówienia i wymagał, aby wykonawcy podali ten termin w liczbach całkowitych w miesiącach. Zamawiający wymagał, aby termin wykonania zamówienia nie był dłuższy niż 24 miesiące. Jeden z wykonawców podał w ofercie termin wykonania zamówienia następująco: od 18 do 23 miesięcy. Czy tak podany termin wykonania zamówienia można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp? Jeżeli do oceny zostanie wzięty termin 23 miesięcy wykonawca spada na drugą pozycję w rankingu.

Zamawiający w opisie kryteriów, którymi będzie się kierował przy wyborze oferty, podał, że jednym z kryteriów oceny ofert będzie termin wykonania zamówienia i wymagał, aby wykonawcy podali ten termin w liczbach całkowitych w miesiącach. Zamawiający wymagał, aby termin wykonania zamówienia nie był dłuższy niż 24 miesiące. Jeden z wykonawców podał w ofercie termin wykonania zamówienia następująco: od 18 do 23 miesięcy. Czy tak podany termin wykonania zamówienia można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp? Jeżeli do oceny zostanie wzięty termin 23 miesięcy wykonawca spada na drugą pozycję w rankingu.

Na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp w trybie przetargu nieograniczonego w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

czytaj więcej 20 gru 2017, 00:01
Jeszcze raz o „Otrzymaliśmy dotację w wysokości 200 000 zł na dostawy sprzętu komputerowego i z tych dostaw zostały mam oszczędności w kwocie 80 000 złotych”

Jeszcze raz o „Otrzymaliśmy dotację w wysokości 200 000 zł na dostawy sprzętu komputerowego i z tych dostaw zostały mam oszczędności w kwocie 80 000 złotych”

Zamawiający przystępując zatem do szacowania wartości zamówienia powinien ustalić z należytą starannością planowaną liczbę usług, dostaw, czy też robót budowlanych tego samego rodzaju, które zamierza nabyć i oszacować ich łączną wartość, niezależnie od tego czy zamierza je nabyć jednorazowo w ramach jednego postępowania ...

czytaj więcej 15 gru 2017, 19:29

© 2015 - 2023 conexis.pl / blogprzetargi.pl / clavado.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję