Czy dopuszczalna jest zmiana formularza ofertowego w zakresie osób wykonujących określone czynności na podstawie umowy o pracę?

Czy dopuszczalna jest zmiana formularza ofertowego w zakresie osób wykonujących określone czynności na podstawie umowy o pracę?

W SIWZ zamawiający wymagał, aby wykonawca w formularzu ofertowym oświadczył, że zobowiązuje się do zatrudnienia na umowę o pracę Dyrektora Kontraktu i Kierownika Budowy. Wykonawca złożył w terminie składania ofert formularz ofertowy nie obejmujący wymaganego przez zamawiającego oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę Dyrektora Kontraktu i Kierownika Budowy.

czytaj więcej 15 maj 2018, 08:40
ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  i stosowanie przepisów RODO w zamówieniac publicznych oraz omówienie najważniejszych instytucji prawa zamówień publicznych  SZKLARSKA PORĘBA, 13 - 15 czerwca 2018 r.

ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH i stosowanie przepisów RODO w zamówieniac publicznych oraz omówienie najważniejszych instytucji prawa zamówień publicznych SZKLARSKA PORĘBA, 13 - 15 czerwca 2018 r.

Omówienie elektronizacji zamówień publicznych, problemów związanych z przesyłaniem JEDZ-a, omówienie stosowania przepisów RODO w procedurach zamówień publicznych, omówienie najważniejszych instytucji prawa zamówień publicznych z uwzględnieniem zmian w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, wyjaśnienie wątpliwości i rozwiązanie problemów związanych ze stosowaniem prawa zamówień publicznych oraz ...

czytaj więcej 14 maj 2018, 00:11
Specjalne szkolenie dla komisji przetargowej w ramach elektronizacji zamówień obowiązującej od dnia 18 kwietnia 2018 r. z nagrodami i wyjątkowymi materiały szkoleniowymi

Specjalne szkolenie dla komisji przetargowej w ramach elektronizacji zamówień obowiązującej od dnia 18 kwietnia 2018 r. z nagrodami i wyjątkowymi materiały szkoleniowymi

Na każdym szkoleniu wśród uczestników rozlosowane zostaną 2 licencje ProPublico i 2 licencje PPWydatki. System ProPublico to innowacyjne narzędzie, które w sposób systemowy wspomaga przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, realizując postępowania prowadzone w trybach przewidzianych w ustawie, jak również zamówienia pozaustawowych do 30 000 euro. Absolutną nowością, jest zintegrowana z oprogramowaniem elektroniczna platforma e-usług, która w połączeniu z aplikacją tworzy kompleksowy system informatyczny realizujący w pełni obowiązek komunikacji elektronicznej między Zamawiającym a Wykonawcą, w ramach wchodzącej w życie w 2018r. elektronizacji zamówień publicznych.

czytaj więcej 25 kwi 2018, 10:15
Do przyjęcia, że zamawiający został wprowadzony w błąd wystarczające jest, że sama treść przedstawionych informacji, bez ich szczególnego badania i weryfikacji, prowadziła go do wniosku, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony

Do przyjęcia, że zamawiający został wprowadzony w błąd wystarczające jest, że sama treść przedstawionych informacji, bez ich szczególnego badania i weryfikacji, prowadziła go do wniosku, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, mimo braku konkretnych dowodów, istniały również podstawy do oceny, że przedstawienie informacji, których dotyczy spór było wynikiem zamierzonego działania wykonawcy.

czytaj więcej 23 kwi 2018, 00:02
Urząd Zamówień Publicznych wspólnie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii opracowuje projekt regulacji prawnych, dzięki którym nastąpi przesunięcie w czasie elektronizacji zamówień w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów UE do końca 2019 r.

Urząd Zamówień Publicznych wspólnie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii opracowuje projekt regulacji prawnych, dzięki którym nastąpi przesunięcie w czasie elektronizacji zamówień w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów UE do końca 2019 r.

Podjęte zostały działania zmierzające do udostępnienia przyjaznego i nieodpłatnego rozwiązania umożliwiającego komunikację elektroniczną między zamawiającym i wykonawcami, w szczególności elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, w zgodzie z wymogami określonymi przez dyrektywy UE

czytaj więcej 13 kwi 2018, 00:00
Czy zamawiający ma obowiązek zamieszczenia w SIWZ informacji o obowiązku przekazania przez wykonawców oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp?

Czy zamawiający ma obowiązek zamieszczenia w SIWZ informacji o obowiązku przekazania przez wykonawców oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp?

Ustawodawca w art. 24 ust. 11 Pzp wskazał, że obowiązek złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, powstaje z mocy samego prawa i nie jest zależy od woli zamawiającego.

czytaj więcej 4 kwi 2018, 00:00

© 2015 - 2023 conexis.pl / blogprzetargi.pl / clavado.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję