Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu parafowane nie może przesądzać o tym, że oświadczenie złożyła uprawniona osoba

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu parafowane nie może przesądzać o tym, że oświadczenie złożyła uprawniona osoba

Istotne jest bowiem to, aby napisany znak ręczny - przy całej tolerancji co do kształtu własnoręcznego podpisu - stwarzał w stosunku do osób trzecich pewność, że podpisujący chciał podpisać się pełnym swoim nazwiskiem oraz że uczynił to w formie, jakiej przy podpisywaniu dokumentów stale używa ...

czytaj więcej 29 maj 2019, 00:00
Zamawiający jest uprawniony do wyjaśnienia danego dokumentu, także w przypadku, gdy kolejne wątpliwości nasunęły się po złożeniu wcześniejszych wyjaśnień lub po uzupełnieniu lub poprawieniu oświadczenia lub dokumentu

Zamawiający jest uprawniony do wyjaśnienia danego dokumentu, także w przypadku, gdy kolejne wątpliwości nasunęły się po złożeniu wcześniejszych wyjaśnień lub po uzupełnieniu lub poprawieniu oświadczenia lub dokumentu

Zaniechanie przez zamawiającego wyjaśniania treści oświadczeń lub dokumentów, jeżeli jest to konieczne w celu dokonania jego rzetelnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, stanowi naruszenie przepisów Pzp ...

czytaj więcej 28 maj 2019, 00:00
Dokonując oceny wysokości kary umownej sąd może brać również pod rozwagę takie elementy jak zakres i czas trwania naruszenia przez dłużnika powinności kontraktowych, wagę naruszonych postanowień kontraktowych, zagrożenie dalszymi naruszeniami powinności kontraktowych, zgodny zamiar stron w zakresie ustalenia celu zastrzeżenia kary w określonej wysokości

Dokonując oceny wysokości kary umownej sąd może brać również pod rozwagę takie elementy jak zakres i czas trwania naruszenia przez dłużnika powinności kontraktowych, wagę naruszonych postanowień kontraktowych, zagrożenie dalszymi naruszeniami powinności kontraktowych, zgodny zamiar stron w zakresie ustalenia celu zastrzeżenia kary w określonej wysokości

Sąd Apelacyjny zwrócił uwagę, że „Najbardziej ogólnym wyznacznikiem jest stosunek pomiędzy wysokością kary a wartością całego zobowiązania głównego, odniesienie do wartości świadczenia spełnionego przez dłużnika z opóźnieniem, porównanie jej z wartością szkody powstałej po stronie wierzyciela wskutek niewykonania lub ...

czytaj więcej 24 maj 2019, 08:10
Kiedy kara umowna przewidziana w umowie może być uznana za rażąco wysoką? Czy kara umowna za dzień zwłoki lub opóźnienia w wysokości 20% wynagrodzenia brutto jest dopuszczalna?

Kiedy kara umowna przewidziana w umowie może być uznana za rażąco wysoką? Czy kara umowna za dzień zwłoki lub opóźnienia w wysokości 20% wynagrodzenia brutto jest dopuszczalna?

Najbardziej ogólnym wyznacznikiem jest stosunek pomiędzy wysokością kary a wartością całego zobowiązania głównego, odniesienie do wartości świadczenia spełnionego przez wykonawcę z opóźnieniem, porównanie jej z wartością szkody powstałej po stronie wierzyciela wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

czytaj więcej 23 maj 2019, 08:14
Czy złożenie przez członków komisji przetargowej oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania po wyborze oferty może mieć wpływ na wynik postępowania?

Czy złożenie przez członków komisji przetargowej oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania po wyborze oferty może mieć wpływ na wynik postępowania?

Wbrew twierdzeniom Odwołującego komisja przetargowa wyznaczona do przeprowadzenia postępowania podejmowała w postępowaniu czynności, do których była zobowiązana, o czym świadczy dokumentacja postępowania nadesłana przez zamawiającego, w tym na przykład miało miejsce udostępnianie ofert poszczególnym wykonawcom, udzielanie odpowiedzi na pytania, protokolarne otwarcie ofert z udziałem publiczności, co potwierdzają znajdujące się w dokumentacji listy obecności z sesji otwarcia.

czytaj więcej 14 maj 2019, 00:00

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję