Udzielanie zamówień w przypadkach „pilnej potrzeby udzielenia zamówienia”, „wyjątkowej sytuacji” lub „sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia”

Udzielanie zamówień w przypadkach „pilnej potrzeby udzielenia zamówienia”, „wyjątkowej sytuacji” lub „sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia”

Pomiędzy wystąpieniem pilnej potrzeby udzielenia zamówienia niewynikającej z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, a niemożnością zachowania terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem musi zachodzić związek przyczynowo-skutkowy oraz związek czasowy ...

czytaj więcej 29 mar 2019, 00:00
Tajemnica przedsiębiorstwa w trybie zamówienia z wolnej ręki

Tajemnica przedsiębiorstwa w trybie zamówienia z wolnej ręki

Czy ma znaczenie okoliczność, że sposób sformułowania art. 8 ust. 3 Pzp sugeruje, jakoby dotyczył on wyłącznie trybów konkurencyjnych, w których składane są oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, czy wskazywał na jedyny dopuszczalny moment zastrzeżenia informacji (nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków)?

czytaj więcej 22 mar 2019, 00:03
Czy niewłaściwe wypełnienie przez wykonawcę pozycji formularza ofertowego dotyczącej ciążącego na wykonawcy obowiązku poinformowania zamawiającego o ewentualnym powstaniu po stronie zamawiającego obowiązku podatkowego w podatku VAT stanowi podstawę odrzucenia oferty?

Czy niewłaściwe wypełnienie przez wykonawcę pozycji formularza ofertowego dotyczącej ciążącego na wykonawcy obowiązku poinformowania zamawiającego o ewentualnym powstaniu po stronie zamawiającego obowiązku podatkowego w podatku VAT stanowi podstawę odrzucenia oferty?

Obowiązek informacyjny wykonawców wynikający z przepisu art. 91 ust. 3a Pzp konkretyzuje się w przypadku powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Informacja „negatywna” (o braku powstania po stronie zamawiającego obowiązku podatkowego w podatku VAT), nie musi być natomiast składana w sposób odrębny i ...

czytaj więcej 21 mar 2019, 00:00
Czy w przypadku zastosowania prawa opcji zamawiający może zobowiązać wykonawców do wycenienia w ramach ich ofert pewnego zakresu ryzyk związanego z niepewnością, co do kształtu przyszłego przedmiotu zamówienia?

Czy w przypadku zastosowania prawa opcji zamawiający może zobowiązać wykonawców do wycenienia w ramach ich ofert pewnego zakresu ryzyk związanego z niepewnością, co do kształtu przyszłego przedmiotu zamówienia?

Prawo opcji jest to instytucja, która stwarza po stronie zamawiającego zobowiązanie do realizacji zamówienia jedynie w zakresie zadeklarowanym, natomiast problemem jest to, czy uprawnieniem zamawiającego jest żądanie realizacji zamówienia w zakresie poszerzonym ...

czytaj więcej 21 mar 2019, 00:00
Czy oferta podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, z uwagi na brak wskazania w trzech pozycjach nazwy producenta i dystrybutora oferowanych materiałów eksploatacyjnych o charakterze równoważnym?

Czy oferta podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, z uwagi na brak wskazania w trzech pozycjach nazwy producenta i dystrybutora oferowanych materiałów eksploatacyjnych o charakterze równoważnym?

Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej, okoliczność, iż zamawiający na skutek udzielonych mu przez Odwołującego wyjaśnień zdobył wiedzę odnośnie tego, kto jest producentem i dystrybutorem tych materiałów, a w konsekwencji dowiedział się w jaki sposób powinien tę omyłkę poprawić, jest ...

czytaj więcej 20 mar 2019, 00:00

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję