Prezentacja i uzupełnianie próbek

Prezentacja i uzupełnianie próbek

Prezentacja próbki jest sposobem zbadania cech przedmiotu składającego się na ofertę. Może ona przybrać postać oględzin oferowanego przedmiotu, zbadania jego właściwości, sprawdzenia walorów użytkowych, testowania sprzętu komputerowego, zbadania działania systemu informatycznego.

czytaj więcej 23 sie 2018, 09:41
Błąd popełniony na etapie badania oferty, ujawniony po wyborze oferty najkorzystniejszej, skutkować powinien w pierwszeństwie unieważnieniem takiej czynności, jako stanowiącej efekt niewłaściwie przeprowadzonej procedury badania oferty

Błąd popełniony na etapie badania oferty, ujawniony po wyborze oferty najkorzystniejszej, skutkować powinien w pierwszeństwie unieważnieniem takiej czynności, jako stanowiącej efekt niewłaściwie przeprowadzonej procedury badania oferty

Znaczenie pojęcia badania oferty jest bardziej pojemne i obejmuje również chociażby takie kwestie jak: prawidłowość zabezpieczenia oferty wadium (czy, szerzej, istnienie podstaw do odrzucenia oferty), złożenie oferty przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, kompletność dokumentów wymaganych przez zamawiającego ...

czytaj więcej 20 sie 2018, 00:00
W przypadku art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp rozwiązanie umowy jest jedynie skutkiem niewykonania lub nienależytego wykonania wcześniejszej umowy, a elementem warunkującym zastosowanie tej przesłanki wykluczenia jest niewykonane lub nienależyte wykonanie umowy i to w stopniu istotnym

W przypadku art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp rozwiązanie umowy jest jedynie skutkiem niewykonania lub nienależytego wykonania wcześniejszej umowy, a elementem warunkującym zastosowanie tej przesłanki wykluczenia jest niewykonane lub nienależyte wykonanie umowy i to w stopniu istotnym

Zamawiający nie wyjaśnił w jakim zakresie dokumentacja przekazana przez odwołującego nie spełniała wymogów tego rozporządzenia, ani wyraźnie nie wykazał dlaczego była ono rażąco niekompletna, jednakże ...

czytaj więcej 16 sie 2018, 00:00
Czy oferta podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, z uwagi na brak wskazania w trzech pozycjach nazwy producenta i dystrybutora oferowanych materiałów eksploatacyjnych o charakterze równoważnym?

Czy oferta podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, z uwagi na brak wskazania w trzech pozycjach nazwy producenta i dystrybutora oferowanych materiałów eksploatacyjnych o charakterze równoważnym?

Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej, okoliczność, iż zamawiający na skutek udzielonych mu przez Odwołującego wyjaśnień zdobył wiedzę odnośnie tego, kto jest producentem i dystrybutorem tych materiałów, a w konsekwencji dowiedział się w jaki sposób powinien tę omyłkę poprawić, jest ...

czytaj więcej 14 sie 2018, 00:00

© 2015 - 2017 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję