Wpływ posiadania sprzętu zakupionego dla danej lokalizacji i zamortyzowanego, zatrudnionych pracowników, którzy nie wymagają przeszkolenia, zatrudnienie mniejszej niż pozostali wykonawcy liczby osób bezrobotnych, a wykazanie, że cena nie jest rażąco niska

Wpływ posiadania sprzętu zakupionego dla danej lokalizacji i zamortyzowanego, zatrudnionych pracowników, którzy nie wymagają przeszkolenia, zatrudnienie mniejszej niż pozostali wykonawcy liczby osób bezrobotnych, a wykazanie, że cena nie jest rażąco niska

O zjawisku rażąco niskiej ceny można mówić również, kiedy cena w stosunku do przedmiotu zamówienia będzie ceną odbiegającą od jego wartości, a różnica ta nie będzie uzasadniona obiektywnymi względami pozwalającymi wykonawcy bez strat i finansowania wykonania zamówienia z innych źródeł niż wynagrodzenie umowne, to zamówienie wykonać.

czytaj więcej 22 cze 2018, 09:40
Przesunięcie w czasie elektronizacji zamówień w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, w których wartość zamówienia jest szacowana poniżej progów unijnych na dzień 1 stycznia 2020 r.?

Przesunięcie w czasie elektronizacji zamówień w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, w których wartość zamówienia jest szacowana poniżej progów unijnych na dzień 1 stycznia 2020 r.?

Projektowane zmiany przewidują przesunięcie, z dnia 18 października 2018 r. na dzień 1 stycznia 2020 r., obowiązku prowadzenia w tych postępowaniach komunikacji zamawiającego z wykonawcami wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. do czasu ...

czytaj więcej 21 cze 2018, 11:40
Czy w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego jest dopuszczalne i możliwe zawarcie z góry w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i we wzorze umowy, zastrzeżenia, iż umowa obejmuje zakres prac, który obojętnie z jakich przyczyn został pominięty na etapie projektowania?

Czy w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego jest dopuszczalne i możliwe zawarcie z góry w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i we wzorze umowy, zastrzeżenia, iż umowa obejmuje zakres prac, który obojętnie z jakich przyczyn został pominięty na etapie projektowania?

W ramach wynagrodzenia ryczałtowego, wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia opisanego projektem budowlanym i wykonawczym, niezależnie od tego w jakich wielkościach zostały one ujęte w przedmiarze. Jednak bez względu w jakiej postaci zostanie określone wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, ryczałtowej, czy też kosztorysowej, zawsze będzie ono ...

czytaj więcej 19 cze 2018, 00:00
Czy zamawiający powinien żądać od wykonawcy zaproszonego do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 Pzp, aby zaproszony wykonawca już na etapie negocjacji złożył „kosztorys ofertowy” oraz wymagane oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia?

Czy zamawiający powinien żądać od wykonawcy zaproszonego do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 Pzp, aby zaproszony wykonawca już na etapie negocjacji złożył „kosztorys ofertowy” oraz wymagane oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia?

Co do zasady Zamawiający może żądać w zaproszeniu do negocjacji, aby zaproszony wykonawca przed rozpoczęciem negocjacji złożył wyceniony przedmiar robót, który był załącznikiem do zaproszenia.

czytaj więcej 18 cze 2018, 08:00

© 2015 - 2017 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję