Czy w przypadku udzielenia zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 Pzp zamawiający musi wybrać do negocjacji jednego z tych wykonawców, którzy złożyli oferty w poprzednio przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego?

Czy w przypadku udzielenia zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 Pzp zamawiający musi wybrać do negocjacji jednego z tych wykonawców, którzy złożyli oferty w poprzednio przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego?

W trybie zamówienia z wolnej ręki nie dochodzi do złożenia oferty, nie sporządza się specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie żąda się wadium. Zamawiający może natomiast żądać zabezpieczenia należytego wykonania umowy ...

czytaj więcej 23 wrz 2019, 07:45
Czy udzielając wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający może przekazać wyjaśnienia bezpośrednio wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści specyfikacji?

Czy udzielając wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający może przekazać wyjaśnienia bezpośrednio wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści specyfikacji?

Zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 Pzp wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż w terminach określonych tym przepisem - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

czytaj więcej 18 wrz 2019, 20:00
Czy możliwe jest zastrzeżenie w umowie kar umownych za opóźnienie niezależnie od istnienia winy po stronie dłużnika (wykonawcy)?

Czy możliwe jest zastrzeżenie w umowie kar umownych za opóźnienie niezależnie od istnienia winy po stronie dłużnika (wykonawcy)?

O ile zasada swobody umów wymaga zgody obu stron, o tyle na gruncie zamówień publicznych - to zamawiający określa zasady, na których umowę chce zawrzeć (art. 36 ust. 1 pkt 16 Pzp), zgodnie z jego potrzebami i wymaganiami związanymi z celem zamówienia, które zabezpieczą jego interes w wykonaniu przedmiotu zamówienia

czytaj więcej 18 wrz 2019, 18:00

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję