Czy wykonawca ponosi negatywne skutki wadliwego funkcjonowania swojego serwera, jeżeli nie jest to skutkiem jego zaniedbań?

Czy wykonawca ponosi negatywne skutki wadliwego funkcjonowania swojego serwera, jeżeli nie jest to skutkiem jego zaniedbań?

W uzasadnieniu prawnym Odwołujący wskazał również, że dla oceny skutków prawnych oświadczenia woli zamawiającego złożonego w formie elektronicznej (w tym przypadku wezwania do złożenia wyjaśnień) nie ma znaczenia moment wysłania wiadomości elektronicznej zawierającej to oświadczenie, ale moment, w którym odbiorca miał możliwość zapoznania się z jego treścią ...

czytaj więcej 30 gru 2019, 00:00
Zasada proporcjonalności oznacza, że opisane przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu nie powinny ograniczać dostępu do zamówienia wykonawcom dającym rękojmię należytego jego wykonania

Zasada proporcjonalności oznacza, że opisane przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu nie powinny ograniczać dostępu do zamówienia wykonawcom dającym rękojmię należytego jego wykonania

Zamawiający ustanowił warunek w zakresie doświadczenia kierownika projektu w sposób następujący: „W ciągu ostatnich 5 lat pełnił rolę kierownika projektu w realizacji co najmniej 1 projektu (zakończonego i odebranego przez zlecającego) dotyczącego zaprojektowania i wdrożenia systemu informatycznego o wartości minimum 50.000.000 złotych brutto”

czytaj więcej 27 gru 2019, 00:00
Wystarczy lakoniczna odpowiedź na wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, by skutecznie odrzucić ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 Pzp

Wystarczy lakoniczna odpowiedź na wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, by skutecznie odrzucić ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 Pzp

Odwołujący udzielił odpowiedzi, podając, że zaoferowana przez niego cena jest ceną realną i rynkową. Przywołał orzecznictwo definiujące rażąco niską cenę. Podał, że wykorzysta wysokie kwalifikacje i bogate doświadczenie zespołu pracowników oraz sprawdzone rozwiązania technologiczne. Oświadczył, że ...

czytaj więcej 27 gru 2019, 00:00
Możliwość udzielenia zamówienia z wolej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp jest uzależniona od szczególnego charakteru danego zamówienia, jego specyficznych cech technicznych powodujących, że na rynku nie występuje więcej niż jeden podmiot, który mógłby wykonać zamówienie

Możliwość udzielenia zamówienia z wolej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp jest uzależniona od szczególnego charakteru danego zamówienia, jego specyficznych cech technicznych powodujących, że na rynku nie występuje więcej niż jeden podmiot, który mógłby wykonać zamówienie

Zaznaczyć należy, że ustawodawca użył w przepisie funktorów alternatywy nierozłącznej (lub) oraz koniunkcji (i), oznacza to, że w przypadku udzielania zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp wystarczy, że wystąpi chociażby jedna z ustawowych przeszkód technicznych ...

czytaj więcej 24 gru 2019, 07:14

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję