Czy w przypadku zastosowania prawa opcji zamawiający może zobowiązać wykonawców do wycenienia w ramach ich ofert pewnego zakresu ryzyk związanego z niepewnością, co do kształtu przyszłego przedmiotu zamówienia?

Czy w przypadku zastosowania prawa opcji zamawiający może zobowiązać wykonawców do wycenienia w ramach ich ofert pewnego zakresu ryzyk związanego z niepewnością, co do kształtu przyszłego przedmiotu zamówienia?

Prawo opcji jest to instytucja, która stwarza po stronie zamawiającego zobowiązanie do realizacji zamówienia jedynie w zakresie zadeklarowanym, natomiast problemem jest to, czy uprawnieniem zamawiającego jest żądanie realizacji zamówienia w zakresie poszerzonym ...

czytaj więcej 6 wrz 2018, 10:10
Czy oczywista omyłka rachunkowa zawsze musi polegać na błędnym działaniu matematycznym?

Czy oczywista omyłka rachunkowa zawsze musi polegać na błędnym działaniu matematycznym?

Błędne przepisanie liczby jest jedną z klasycznych i najczęściej występujących błędów w obliczeniach. Jak też spotyka się omyłki pisarskie dotyczące liczb, jak choćby standardowa omyłka pisarska we wskazaniu daty - która przecież składa się z liczb. Przykładem mogą być choćby ręcznie prowadzone księgi rachunkowe, z których każda strona zakończona była podsumowaniem strony, a każda następna zaczynała się od kwoty przeniesionej ze strony poprzedniej.

czytaj więcej 5 wrz 2018, 09:48
Zarówno przepisy kodeksu cywilnego jak i dyrektywy klasycznej w przypadku wykluczenia z powodu „nieprawdziwych informacji” kierują zamawiającego do po pierwsze zbadania należytej staranności wykonawcy, a po drugie do zbadania, czy wykonawca działał w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami

Zarówno przepisy kodeksu cywilnego jak i dyrektywy klasycznej w przypadku wykluczenia z powodu „nieprawdziwych informacji” kierują zamawiającego do po pierwsze zbadania należytej staranności wykonawcy, a po drugie do zbadania, czy wykonawca działał w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami

Nie jest wystarczającym zaistnienie pewnego stanu niepewności czy wywołanie pewnych wątpliwości, że być może informacje są nieścisłe, czy nie w pełni oddają rzeczywistość. Przesłanka wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp, wymaga uzyskania ponad wszelką wątpliwość pewności, że wykonawca podał nieprawdziwe informacje.

czytaj więcej 4 wrz 2018, 10:14
Tajemnica przedsiębiorstwa w trybie zamówienia z wolnej ręki

Tajemnica przedsiębiorstwa w trybie zamówienia z wolnej ręki

Czy ma znaczenie okoliczność, że sposób sformułowania art. 8 ust. 3 Pzp sugeruje, jakoby dotyczył on wyłącznie trybów konkurencyjnych, w których składane są oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, czy wskazywał na jedyny dopuszczalny moment zastrzeżenia informacji (nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków)?

czytaj więcej 3 wrz 2018, 00:03
Kosztorys inwestorski sporządzany przez organ administracji publicznej w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest jawny już po jego sporządzeniu, a więc także w chwili wszczęcia postępowania

Kosztorys inwestorski sporządzany przez organ administracji publicznej w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest jawny już po jego sporządzeniu, a więc także w chwili wszczęcia postępowania

Z ustawy o dostępie do informacji publicznej wynika także obowiązek udostępniania innych niż protokoły dokumentów posiadających walor informacji publicznej, a dotyczących postępowań przetargowych i szeroko pojętej realizacji zamówień, skoro dostęp do informacji publicznej dotyczy sfery faktów.

czytaj więcej 3 wrz 2018, 00:00

© 2015 - 2017 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję