Czy powołanie się na zgodę na zaspokojenie się zamawiającego z gwarancji należytego wykonania umowy można uznać za formę samooczyszczenia?

Czy powołanie się na zgodę na zaspokojenie się zamawiającego z gwarancji należytego wykonania umowy można uznać za formę samooczyszczenia?

W postępowaniu odwołujący żądał wykluczenia wykonawcy, który znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta z podmiotem zamawiającym została rozwiązana przed czasem i zostało nałożone odszkodowanie w postaci zatrzymania zabezpieczenia należytego wykonania umowy ...

czytaj więcej 24 kwi 2019, 08:50
Wykonawca może niezwłocznie po posłużeniu się nieprawdziwymi informacjami samodzielnie wyjaśnić zamawiającemu okoliczności złożenia oferty z nieprawidłowymi danymi i przedstawić dowody, że podjął określone środki i działania, które zapobiec mają takim sytuacjom w przyszłości

Wykonawca może niezwłocznie po posłużeniu się nieprawdziwymi informacjami samodzielnie wyjaśnić zamawiającemu okoliczności złożenia oferty z nieprawidłowymi danymi i przedstawić dowody, że podjął określone środki i działania, które zapobiec mają takim sytuacjom w przyszłości

Procedura samooczyszczenia polega na tym, że przed podjęciem decyzji o wykluczeniu wykonawcy, zamawiający obowiązany jest umożliwić wykonawcy przedstawienie dowodów na podjęcie takich środków, które gwarantują jego rzetelność ...

czytaj więcej 24 kwi 2019, 08:40
Kosztorys inwestorski sporządzany przez organ administracji publicznej w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest jawny już po jego sporządzeniu, a więc także w chwili wszczęcia postępowania

Kosztorys inwestorski sporządzany przez organ administracji publicznej w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest jawny już po jego sporządzeniu, a więc także w chwili wszczęcia postępowania

Z ustawy o dostępie do informacji publicznej wynika także obowiązek udostępniania innych niż protokoły dokumentów posiadających walor informacji publicznej, a dotyczących postępowań przetargowych i szeroko pojętej realizacji zamówień, skoro dostęp do informacji publicznej dotyczy sfery faktów.

czytaj więcej 18 kwi 2019, 07:40
Zobacz jak wykonawca powinien dowodzić, że informacja posiada wartość gospodarczą i nie została ujawniona do wiadomości publicznej, podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa?

Zobacz jak wykonawca powinien dowodzić, że informacja posiada wartość gospodarczą i nie została ujawniona do wiadomości publicznej, podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa?

Pod pojęciem „wykazania” należy rozumieć nie tylko złożenie oświadczenia, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, ale również przedstawienie dowodów na jego potwierdzenie ...

czytaj więcej 16 kwi 2019, 00:01

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję