Jeżeli już po badaniu ofert, oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, nie dokonuje się oceny ofert i nie ma zastosowania art. 26 ust. 1 lub 2 Pzp

Jeżeli już po badaniu ofert, oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, nie dokonuje się oceny ofert i nie ma zastosowania art. 26 ust. 1 lub 2 Pzp

Należy pamiętać, że poprawienie omyłek w ofercie jest obowiązkiem zamawiającego. Wskutek poprawienia omyłek w ofercie, cena oferty ulega zmianie. Po poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych i innych omyłek, „oferta z najniższą ceną” już może nie przewyższać kwoty, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

czytaj więcej 3 paź 2019, 00:00
Jeżeli wykonawca nie utrzyma ciągłości polisy OC, zamawiający może zawrzeć takie ubezpieczenie, regularnie potrącając składkę na takie ubezpieczenie z dowolnej kwoty należnej wykonawcy z tytułu realizacji umowy

Jeżeli wykonawca nie utrzyma ciągłości polisy OC, zamawiający może zawrzeć takie ubezpieczenie, regularnie potrącając składkę na takie ubezpieczenie z dowolnej kwoty należnej wykonawcy z tytułu realizacji umowy

Zarzut naruszenia art. 148 ust. 1 w zw. z art. 150 ust. 2 Pzp przez wprowadzenie dodatkowego sposobu zabezpieczenia należytego wykonania umowy polegającego na konieczności utrzymywania przez wykonawcę ciągłości polis OC oraz w sytuacji gdy wykonawca nie utrzyma ciągłości polisy OC, przyznanie zamawiającemu uprawnienia do zawarcia i utrzymania takiego ubezpieczenia, regularnego potrącania składki na takie ubezpieczenie z dowolnej kwoty należnej wykonawcy z tytułu realizacji umowy, które zamawiający będzie musiał zapłacić ubezpieczycielowi ...

czytaj więcej 26 wrz 2019, 11:45

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję