Czy zgłoszenie przez wykonawcę robót budowlanych do odbioru zawsze nakłada na zamawiającego obowiązek odbioru tych robót?

Czy zgłoszenie przez wykonawcę robót budowlanych do odbioru zawsze nakłada na zamawiającego obowiązek odbioru tych robót?

Czynność odbioru obiektu budowlanego jest czynnością jednostronną i obowiązkiem inwestora, do którego powinien on przystąpić po zakończeniu robót i przedstawieniu ich do odbioru. Celem dokonania odbioru robót jest potwierdzenie ich wykonania co do zakresu, jakości oraz tego czy zostały one wykonane zgodnie z umową o roboty budowlane ...

czytaj więcej 26 lis 2019, 08:01
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty faxem lub za pośrednictwem operatora pocztowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty faxem lub za pośrednictwem operatora pocztowego

Ustawodawca przewidział natomiast możliwość żądania potwierdzenia otrzymania przez wykonawcę zawiadomienia przesłanego za pomocą faksu. Służy to uzyskaniu pewności, że oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu zostały skutecznie przesłane wykonawcy. Rzeczą zamawiającego jest natomiast skorzystanie z tej możliwości, jeśli chce następnie wywodzić ...

czytaj więcej 25 lis 2019, 00:00
Czy uchylenie się od zawarcia umowy stanowi wykroczenie zawodowe, któremu można przypisać charakter poważny i zawiniony oraz podważający uczciwość wykonawcy?

Czy uchylenie się od zawarcia umowy stanowi wykroczenie zawodowe, któremu można przypisać charakter poważny i zawiniony oraz podważający uczciwość wykonawcy?

W pierwszej kolejności podkreślić należy, że ciężar wykazania istnienia podstaw do wykluczenia spoczywa na zamawiającym, który w uzasadnieniu faktycznym podjętej czynności powinien odnieść się do każdej z przesłanek określonych w przywołanym wyżej przepisie i przedstawić powody, dla których uznał, że zostały one kumulatywnie spełnione ...

czytaj więcej 21 lis 2019, 00:05

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję