Czy jednostki sektora finansów publicznych przyznając środki finansowe na dofinansowanie projektu, mogą uzależnić ich przyznanie od zastosowania przy ich wydatkowaniu ustawy - Prawo zamówień publicznych (Pzp)?

Czy jednostki sektora finansów publicznych przyznając środki finansowe na dofinansowanie projektu, mogą uzależnić ich przyznanie od zastosowania przy ich wydatkowaniu ustawy - Prawo zamówień publicznych (Pzp)?

Zgodnie natomiast z art. 3 ust. 3 Pzp podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 Pzp, przyznając środki finansowe na dofinansowanie projektu, mogą uzależnić ich przyznanie od zastosowania przy ich wydatkowaniu zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

czytaj więcej 8 kwi 2019, 00:02
Udzielanie zamówień w przypadkach „pilnej potrzeby udzielenia zamówienia”, „wyjątkowej sytuacji” lub „sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia”

Udzielanie zamówień w przypadkach „pilnej potrzeby udzielenia zamówienia”, „wyjątkowej sytuacji” lub „sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia”

Pomiędzy wystąpieniem pilnej potrzeby udzielenia zamówienia niewynikającej z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, a niemożnością zachowania terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem musi zachodzić związek przyczynowo-skutkowy oraz związek czasowy ...

czytaj więcej 29 mar 2019, 00:00
Tajemnica przedsiębiorstwa w trybie zamówienia z wolnej ręki

Tajemnica przedsiębiorstwa w trybie zamówienia z wolnej ręki

Czy ma znaczenie okoliczność, że sposób sformułowania art. 8 ust. 3 Pzp sugeruje, jakoby dotyczył on wyłącznie trybów konkurencyjnych, w których składane są oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, czy wskazywał na jedyny dopuszczalny moment zastrzeżenia informacji (nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków)?

czytaj więcej 22 mar 2019, 00:03
Czy w przypadku zastosowania prawa opcji zamawiający może zobowiązać wykonawców do wycenienia w ramach ich ofert pewnego zakresu ryzyk związanego z niepewnością, co do kształtu przyszłego przedmiotu zamówienia?

Czy w przypadku zastosowania prawa opcji zamawiający może zobowiązać wykonawców do wycenienia w ramach ich ofert pewnego zakresu ryzyk związanego z niepewnością, co do kształtu przyszłego przedmiotu zamówienia?

Prawo opcji jest to instytucja, która stwarza po stronie zamawiającego zobowiązanie do realizacji zamówienia jedynie w zakresie zadeklarowanym, natomiast problemem jest to, czy uprawnieniem zamawiającego jest żądanie realizacji zamówienia w zakresie poszerzonym ...

czytaj więcej 21 mar 2019, 00:00

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję