Tajemnica przedsiębiorstwa w trybie zamówienia z wolnej ręki

Tajemnica przedsiębiorstwa w trybie zamówienia z wolnej ręki

Czy ma znaczenie okoliczność, że sposób sformułowania art. 8 ust. 3 Pzp sugeruje, jakoby dotyczył on wyłącznie trybów konkurencyjnych, w których składane są oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, czy wskazywał na jedyny dopuszczalny moment zastrzeżenia informacji (nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków)?

czytaj więcej 22 mar 2019, 00:03
Czy niewłaściwe wypełnienie przez wykonawcę pozycji formularza ofertowego dotyczącej ciążącego na wykonawcy obowiązku poinformowania zamawiającego o ewentualnym powstaniu po stronie zamawiającego obowiązku podatkowego w podatku VAT stanowi podstawę odrzucenia oferty?

Czy niewłaściwe wypełnienie przez wykonawcę pozycji formularza ofertowego dotyczącej ciążącego na wykonawcy obowiązku poinformowania zamawiającego o ewentualnym powstaniu po stronie zamawiającego obowiązku podatkowego w podatku VAT stanowi podstawę odrzucenia oferty?

Obowiązek informacyjny wykonawców wynikający z przepisu art. 91 ust. 3a Pzp konkretyzuje się w przypadku powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Informacja „negatywna” (o braku powstania po stronie zamawiającego obowiązku podatkowego w podatku VAT), nie musi być natomiast składana w sposób odrębny i ...

czytaj więcej 21 mar 2019, 00:00
Czy w przypadku zastosowania prawa opcji zamawiający może zobowiązać wykonawców do wycenienia w ramach ich ofert pewnego zakresu ryzyk związanego z niepewnością, co do kształtu przyszłego przedmiotu zamówienia?

Czy w przypadku zastosowania prawa opcji zamawiający może zobowiązać wykonawców do wycenienia w ramach ich ofert pewnego zakresu ryzyk związanego z niepewnością, co do kształtu przyszłego przedmiotu zamówienia?

Prawo opcji jest to instytucja, która stwarza po stronie zamawiającego zobowiązanie do realizacji zamówienia jedynie w zakresie zadeklarowanym, natomiast problemem jest to, czy uprawnieniem zamawiającego jest żądanie realizacji zamówienia w zakresie poszerzonym ...

czytaj więcej 21 mar 2019, 00:00
Na wykonawcy, zastrzegającym tajemnicę przedsiębiorstwa spoczywa obowiązek wykazania przesłanek takiego zastrzeżenia, co wykonawca powinien uczynić jednocześnie z samym zastrzeżeniem, nie czekając wezwania zamawiającego w tym zakresie

Na wykonawcy, zastrzegającym tajemnicę przedsiębiorstwa spoczywa obowiązek wykazania przesłanek takiego zastrzeżenia, co wykonawca powinien uczynić jednocześnie z samym zastrzeżeniem, nie czekając wezwania zamawiającego w tym zakresie

W aktualnym stanie prawnym warunkiem koniecznym dla zachowania poufności informacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest złożenie przez przedsiębiorcę powołującego się na tajemnicę, nie później, niż w terminie składania ofert ...

czytaj więcej 13 mar 2019, 00:01
Błąd popełniony na etapie badania oferty, ujawniony po wyborze oferty najkorzystniejszej, skutkować powinien w pierwszeństwie unieważnieniem takiej czynności, jako stanowiącej efekt niewłaściwie przeprowadzonej procedury badania oferty

Błąd popełniony na etapie badania oferty, ujawniony po wyborze oferty najkorzystniejszej, skutkować powinien w pierwszeństwie unieważnieniem takiej czynności, jako stanowiącej efekt niewłaściwie przeprowadzonej procedury badania oferty

Znaczenie pojęcia badania oferty jest bardziej pojemne i obejmuje również chociażby takie kwestie jak: prawidłowość zabezpieczenia oferty wadium (czy, szerzej, istnienie podstaw do odrzucenia oferty), złożenie oferty przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, kompletność dokumentów wymaganych przez zamawiającego ...

czytaj więcej 28 lut 2019, 00:00

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję