Ustawodawca w art. 26 ust. 2f Pzp upoważnił zamawiającego, w przypadku jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania

Ustawodawca w art. 26 ust. 2f Pzp upoważnił zamawiającego, w przypadku jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania

Na podstawie tego przepisu zamawiający może wyznaczyć wykonawcy termin do uzupełnienia dokumentu, jeżeli np. przed zawarciem umowy poweźmie ...

czytaj więcej 3 lip 2019, 08:00
Prawo opcji w ogłoszeniu o zamówieniu?

Prawo opcji w ogłoszeniu o zamówieniu?

Ogłoszenie o zamówieniu ma na celu przyciągnięcie jak największej rzeszy wykonawców do złożenia oferty w danym postępowaniu. Zakres treści ogłoszeń jest w dużej mierze uregulowany przepisami prawa.

czytaj więcej 3 lip 2019, 07:58
Czy główny księgowy może być członkiem komisji przetargowej ?

Czy główny księgowy może być członkiem komisji przetargowej ?

Czynności określone w art. 20 ust. 1 i 2 Pzp nie obejmują również wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi oraz wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych ...

czytaj więcej 27 cze 2019, 00:00
Czy brak dokumentacji projektowej dla całości robót budowlanych stanowiących jedno zamierzenie budowane uprawnia zamawiającego do wyłączenia z ustalenia wartości zamówienia tej części robót, dla których nie została jeszcze sporządzona dokumentacja projektowa? Zamówienie jest finansowane ze środków UE

Czy brak dokumentacji projektowej dla całości robót budowlanych stanowiących jedno zamierzenie budowane uprawnia zamawiającego do wyłączenia z ustalenia wartości zamówienia tej części robót, dla których nie została jeszcze sporządzona dokumentacja projektowa? Zamówienie jest finansowane ze środków UE

W przypadku zamówień objętych projektem współfinansowanym, podstawą uznania określonych robót budowlanych jako odrębnych zamówień nie może być ...

czytaj więcej 26 cze 2019, 00:01
Czy imienny wykaz pracowników urzędu gminy wraz z ich stanowiskami służbowymi, którym przyznano nagrodę pieniężną wraz ze wskazaniem wysokości tej nagrody, stanowią informację publiczną podlegająca udostępnianiu?

Czy imienny wykaz pracowników urzędu gminy wraz z ich stanowiskami służbowymi, którym przyznano nagrodę pieniężną wraz ze wskazaniem wysokości tej nagrody, stanowią informację publiczną podlegająca udostępnianiu?

O ile zatem zasadą jest udostępnianie informacji publicznej, o tyle z art. 5 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy o dostępie do informacji publicznej wynika ograniczenie ze względu na prywatność. Ograniczenie to nie zachodzi natomiast w warunkach ...

czytaj więcej 24 cze 2019, 00:00

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję